Nosaukums

 

Pieņemts

Stājas spēkā

Zaudē spēku

Publicēts

Nolikums par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā (posms "SALACA I") 63 22.12.2022. 31.12.2022. 01.01.2030. 30.12.2022.
Grozījums Limbažu novada domes 2021. gada 23. decembra saistošajos noteikumos Nr. 43 "Par Limbažu novada pašvaldības aģentūras "LAUTA" maksas pakalpojumiem" 61 24.11.2022. 01.01.2023.   30.12.2022.
Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Dziļezerā 2022.–2026. gadam" 57 24.11.2022. 31.12.2022. 01.01.2027. 30.12.2022.
Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Auziņezerā 2022.–2026. gadam" 56 24.11.2022. 31.12.2022. 01.01.2027. 30.12.2022.
Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022.–2026. gadā" 55 24.11.2022. 31.12.2022. 01.01.2027. 30.12.2022.
Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par līdzfinansējumu Limbažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" 52 24.11.2022. 31.12.2022.   30.12.2022.
Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Limbažu novadā" 51 24.11.2022. 31.12.2022.   30.12.2022.
Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 38 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Katvarezerā 2022.–2027. gadam" 60 24.11.2022. 13.12.2022. 01.01.2028. 12.12.2022.
Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 10 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Riebezerā 2022.–2026. gadam" 59 24.11.2022. 13.12.2022. 01.01.2027. 12.12.2022.
Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Mazezerā 2022.–2026. gadam" 58 24.11.2022. 13.12.2022. 01.01.2027. 12.12.2022.
Kārtība, kādā Limbažu novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem 54 24.11.2022. 13.12.2022.   12.12.2022.
Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 32 "Kārtība, kādā Limbažu novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem" 53 24.11.2022. 13.12.2022.   12.12.2022.
Grozījumi Limbažu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 29 "Par Limbažu novada pašvaldības nodevām" 48 27.10.2022. 13.12.2022.   12.12.2022.
Grozījumi Limbažu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 35 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Limbažu novada administratīvajā teritorijā" 35 30.06.2022. 13.12.2022.   12.12.2022.
Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 36 "Limbažu novada pašvaldības aģentūras "LAUTA" nolikums" 45 22.09.2022. 01.01.2023.   17.10.2022.
Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 32 "Kārtība, kādā Limbažu novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem" 44 22.09.2022. 18.10.2022.   17.10.2022.
Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par līdzfinansējumu Limbažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" 43 22.09.2022. 11.10.2022.   10.10.2022.
Grozījumi Limbažu novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 "Par brīvprātīgās iniciatīvas sociālajiem pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā" 42 22.09.2022. 11.10.2022.   10.10.2022.
Grozījumi Limbažu novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Limbažu novadā" 41 22.09.2022. 11.10.2022.   10.10.2022.
Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" 38 28.07.2022. 31.08.2022. 2023. gadā spēkā stāsies jauni saistošie noteikumi. 30.08.2022.
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Limbažu novada teritorijā 33 30.06.2022. 09.08.2022. 09.08.2032. 08.08.2022.
Kārtība, kādā Limbažu novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem 32 30.06.2022. 09.08.2022.   08.08.2022.
Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" 36 30.06.2022. 19.07.2022.   18.07.2022.
Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 "Limbažu novada pašvaldības nolikums" 30 26.05.2022. 03.06.2022.   28.06.2022.
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā (POSMS "SALACA II") 28 26.05.2022. 23.06.2022. 01.01.2024. 22.06.2022.
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Svētupes upes posmā un Jaunupē Limbažu novada administratīvajā teritorijā (posms "SVĒTUPE–JAUNUPE") 27 26.05.2022. 23.06.2022. 01.01.2033. 22.06.2022.
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā 2022.–2027. gadam 26 26.05.2022. 23.06.2022. 01.01.2028. 22.06.2022.
Nolikums par licencēto vēžošanu Svētupes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā 23 28.04.2022. 21.06.2022. 01.10.2025. 20.06.2022.
Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Limbažu novadā 21 28.10.2021. 17.06.2022.   16.06.2022.
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Āsteres ezerā 2020.–2025. gadam 22 28.04.2022. 15.06.2022. 01.01.2026. 14.06.2022.
Salacgrīvas ostas noteikumi 20 28.04.2022. 15.06.2022.   14.06.2022.
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Limbažu novadā 24 28.04.2022. 08.06.2022.   07.06.2022.
Nolikums par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā (posms "SALACA I") 21 28.04.2022. 01.06.2022. 01.01.2030. 07.06.2022.
Par sociālajiem pakalpojumiem Limbažu novadā 17 24.03.2022. 02.06.2022.   01.06.2022.
Grozījums Limbažu novada domes 2021. gada 23. decembra saistošajos noteikumos Nr. 41 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Limbažu novadā" 18 24.03.2022. 04.05.2022.   03.05.2022.
Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 31 "Par Limbažu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā" 16 24.03.2022. 04.05.2022.   03.05.2022.
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Riebezerā 2022.–2026. gadam 10 24.02.2022. 06.04.2022. 01.01.2027. 05.04.2022.
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Mazezerā 2022.–2026. gadam 9 24.02.2022. 06.04.2022. 01.01.2027. 05.04.2022.
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Dziļezerā 2022.–2026. gadam 8 24.02.2022. 06.04.2022. 01.01.2027. 05.04.2022.
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Auziņezerā 2022.–2026. gadam 7 24.02.2022. 06.04.2022. 01.01.2027. 05.04.2022.
Par Limbažu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību 32 25.11.2021. 19.03.2022.   18.03.2022.
Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 "Par brīvprātīgās iniciatīvas sociālajiem pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā" 6 24.02.2022. 19.03.2022.   18.03.2022.
Grozījumi Limbažu novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Par koku ciršanu ārpus meža" 3 27.01.2022. 19.03.2022.   18.03.2022.
Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" 1 27.01.2022. 19.03.2022.   18.03.2022.
Grozījumi Limbažu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 29 "Par Limbažu novada pašvaldības nodevām" 11 24.02.2022. 16.03.2022.   15.03.2022.
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022.–2026. gadā 4 27.01.2022. 10.03.2022. 01.01.2027. 09.03.2022.
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Limbažu novadā 41 23.12.2021. 09.03.2022.   08.03.2022.
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Limbažu novadā 42 23.12.2021. 05.03.2022.   04.03.2022.
Par Limbažu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu 40 23.12.2021. 01.03.2022.   15.02.2022.
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Limbažu novada pašvaldībā 37 25.11.2021. 16.02.2022.   15.02.2022.
Par Limbažu novada pašvaldības nodevām 29 25.11.2021. 16.02.2022.   15.02.2022.
Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemesgabalu infrastruktūras uzlabošanai 28 25.11.2021. 16.02.2022.   15.02.2022.
Limbažu novada pašvaldības aģentūras "ALDA" nolikums 2 27.01.2022. 16.02.2022.   15.02.2022.
Par Limbažu novada pašvaldības aģentūras "ALDA" maksas pakalpojumiem 44 23.12.2021. 12.02.2022.   11.02.2022.
Par Limbažu novada pašvaldības aģentūras "LAUTA" maksas pakalpojumiem 43 23.12.2021. 12.02.2022.   11.02.2022.
Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 27 25.11.2021. 08.02.2022. 2023. gadā spēkā stāsies jauni saistošie noteikumi. 07.02.2022.
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Limbažu novadā 34 25.11.2021. 04.02.2022.   03.02.2022.
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Limbažu novadā 33 25.11.2021. 04.02.2022.   03.02.2022.
Par Limbažu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā 31 25.11.2021. 04.02.2022.   03.02.2022.
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu 30 25.11.2021. 04.02.2022.   03.02.2022.
Par Limbažu novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošu pilngadīgo personu aizgādņiem 26 25.11.2021. 04.02.2022.   03.02.2022.
Par Limbažu novada pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas un audžuģimenēm 25 25.11.2021. 04.02.2022.   03.02.2022.
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Katvarezerā 2022.–2027. gadam 38 25.11.2021. 08.01.2022. 01.01.2028. 07.01.2022.
Limbažu novada pašvaldības aģentūras "LAUTA" nolikums 36 25.11.2021. 01.01.2023.   07.01.2022.
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Limbažu novada administratīvajā teritorijā 35 25.11.2021. 08.01.2022.   07.01.2022.
Par līdzfinansējumu Limbažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 24 25.11.2021. 01.06.2022.   07.01.2022.
Par koku ciršanu ārpus meža 18 28.10.2021. 08.01.2022.   07.01.2022.
Par brīvprātīgās iniciatīvas sociālajiem pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā 17 28.10.2021. 06.01.2022.   05.01.2022.
Par sociālās palīdzības pabalstiem Limbažu novadā 16 28.10.2021. 23.12.2021.   22.12.2021.
Limbažu novada pašvaldības nolikums 14 28.10.2021. 01.01.2022.    
Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas 10 26.08.2021. 15.10.2021.   14.10.2021.
Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu 3 29.07.2021. 24.08.2021.   23.08.2021.
Par Limbažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 34 22.12.2015. 04.02.2016. 24.08.2021. 03.02.2016.