Īpašumi uzņēmējdarbībai un investīcijām

Limbažu novada pašvaldības atsavināmie īpašumi uzņēmējdarbībai un investīcijām. (23.09.2022.)