Antoņina Spridzāne

Logopēde
Limbažu Konsultatīvais bērnu centrs
antonina.spridzane [at] limbazunovads.lv