Guntars Dalbiņš

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Viļķene
guntars.dalbins [at] limbazunovads.lv