Ilze Ģērmane

Speciālās izglītības (Montesori) pedagogs
Limbažu Konsultatīvais bērnu centrs
ilze.germane [at] limbazunovads.lv