Līga Zālīte

Vadītājas vietniece
Smilšu iela 9, Salacgrīva, kab.107
liga.zalite [at] limbazunovads.lv