Rasma Taulavičus

Krājuma glabātāja
Staiceles Lībiešu muzejs “Pivālind”
rasma.taulavicus [at] limbazunovads.lv