Sandra Romeiko

Būvvaldes vadītājas vietniece
Limbaži, Rīgas iela 16, 405. kab.
Prombūtnē
sandra.romeiko [at] limbazunovads.lv