Domes sēde
zils 1

Limbažu novada domes un komiteju sēdes JŪLIJĀ.

 • PIRMDIEN 8.jūlijā plkst.10:00 notiks ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE
 • OTRDIEN 16.jūlijā
  • plkst.10.00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
  • plkst.13.00 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.
 • TREŠDIEN 17.jūlijā
  • plkst.9.00 Teritorijas attīstības komitejas sēde
  • plkst.13.15 Finanšu jautājumu komitejas sēde
 • TREŠDIEN 17.jūlijā plkst.13:00 notiks ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE
 • CETURTDIEN 25.jūlijā plkst.10.00 Limbažu novada DOMES SĒDE

PIRMDIEN 8. UN 22.jūlijā plkst.10.00 Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas sēde.

8.jūlijā, plkst.10:00 notiks ārkārtas domes sēde (attālināti)

17.jūlijā, plkst.17:00 notiks ārkārtas domes sēde (attālināti)

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Limbažu novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem” apstiprināšanu

3. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu

4. Par grozījumiem Limbažu novada domes 28.09.2023. lēmumā Nr.820 “Par  Limbažu novada pašvaldības Interešu izglītības programmām paredzētā valsts un pašvaldības finansējuma sadales komisijas sastāva apstiprināšanu”

5. Par grozījumiem Limbažu novada domes 27.01.2022. lēmumā Nr.14 “Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vietu sadales komisijas sastāva apstiprināšanu

6. Par grozījumiem Limbažu novada pašvaldības iestādes “Limbažu novada Kultūras pārvalde” nolikumā

7. Par grozījumu Alojas bibliotēkas nolikumā

8. Par Nordplus projekta Nr. NPJR-202410394 finansējuma iekļaušanu Pāles pamatskolas budžetā

9. Par priekšfinansējuma Pāles pamatskolai Nordplus projektam Nr. NPJR-202310358 iekļaušanu budžetā

10. Par priekšfinansējuma Pāles pamatskolai Erasmus+ projektam iekļaušanu budžetā

11. Informācijas. Par projektu "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība".

12. Informācijas. Par Limbažiem 800+1 svētku norisi.

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas

priekšsēdētājs Kristaps Močāns

Darba kārtība:

 

Darba kārtība:

 

Darba kārtība:

*tiek sasaukta pēc vajadzības