Vita Fiļipova

Direktora vietniece izglītības jomā
Limbažu MMS (mūzikas nodaļa)
limbazu.mms [at] limbazunovads.lv