Kontakti

muzikas.makslas.skola [at] limbazunovads.lv

Atrašanās vieta

Parka iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

Mājas lapa: https://www.limbazumms.lv

Limbažu Mūzikas un mākslas skola, Mūzikas nodaļa

Skolā uzņem bērnus, kuri sasnieguši vecumu, atbilstošu konkrētās profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves uzsākšanai:

 • Klavierspēle – 7 līdz 8 gadi
 • Akordeona spēle – 8 līdz 10 gadi
 • Vijoļspēle – 7 līdz 8 gadi
 • Čella spēle - 7 līdz 8 gadi
 • Kokles spēle – 8 līdz 10 gadi
 • Ģitāras spēle – 8 līdz 10 gadi
 • Flautas spēle, Saksofona spēle, Klarnetes spēle, Trompetes spēle, Mežraga spēle, Eifonija spēle, Trombona spēle – 8 līdz 10 gadi.

Izņēmuma kārtā uzņem arī jaunākus vai vecākus bērnus, ja ir brīvas vietas izvēlētajā izglītības programmā.

Iestājpārbaudījuma prasības mācību uzsākšanai 1. klasē:

 • nodziedāt dziesmu ar vārdiem – bērna balss, intonācijas dotību un izpildījuma izteiksmības noskaidrošanai;
 • atkārtot ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas – muzikālās dzirdes dotību pārbaudei;
 • atkārtot skolotāja nospēlēto melodiju – muzikālās atmiņas dotību pārbaudei;
 • atkārtot skolotāja ritmizētās vai nospēlētās frāzes ritmisko zīmējumu – ritma izjūtas dotību pārbaudei.

Lai bērnu pieteiktu skolā, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • vecāku vai aizbildņu (turpmāk tekstā – vecāku) iesniegums uz skolas veidlapas;
 • dzimšanas apliecības vai pases kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
 • viena fotogrāfija (2x3 vai 3x4 cm).

Dokumentus jāiesniedz līdz iestājpārbaudījumam.
Ja bērns pārnāk no citas mūzikas skolas, papildus norādītajiem dokumentiem, jāiesniedz arī liecības kopija no šīs mūzikas skolas.

Darbinieki

Indra Laura Lazdiņa

Direktore
muzikas.makslas.skola [at] limbazunovads.lv

Vita Fiļipova

Direktores vietniece
muzikas.makslas.skola [at] limbazunovads.lv