Paziņojums par Limbažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2030. gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

30.05.2013. Limbažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.10,6.§) nodot Limbažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2030. gadam 1.redakciju sabiedriskajai apspriešanai.

Sabiedriskā apspriešana notiks no 3. jūnija līdz 2013.gada 27. septembrim.

Ar Limbažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2030. gadam 1.redakciju var iepazīties Limbažu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 16, katru darba dienu 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00, pirmdienās līdz 18.00, piektdienās līdz 16.00, Limbažu novada pagastu pārvaldēs un pašvaldības mājas lapā: www.limbazi.lv.

Sabiedriskās apspriešanas laikā rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt pilsētas un pagastu pārvaldēs.

Sabiedriskās apspriešanas laikā tiks rīkotas sanāksmes:

  • 16.09.2013. plkst. 17:00 – Skultes pagasta pārvaldē , Mandagas, Skultes pagasts, Limbažu novads
  • 17.09.2013. plkst. 17:00 – Saieta namā, Vidriži, Vidrižu pagasts, Limbažu novads
  • 18.09.2013. plkst. 17:00 – Lādezera pamatskolā, Lādezers, Limbažu pagasts, Limbažu novads
  • 19.09.2013. plkst.17:00 – Umurgas pagasta pārvaldes ēkā, U.Sproģa iela 5, Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads
  • 23.09.2013. plkst. 17:00 – Limbažu novada pašvaldības ēkā, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads
  • 24.09.2013. plkst. 17:00 – Pociema kultūras namā, Liepu iela 5, Pociems, Katvaru pagasts, Limbažu novads
  • 25.09.2013. plkst. 17:00 – Pāles pamatskolā, „Skola”, Pāles pagasts, Limbažu novads
  • 26.09.2013. plkst. 17:00 – Viļķenes kultūras namā, Dārza iela 1, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads

Limbažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2030. gadam 1.redakcija: