Limbažu novads Pāle Izglītība
pales skola

Limbažu novada pašvaldībā 11.aprīlī saņemta Vidzemes lībiskās kultūrtelpas un Vidzemes lībiskā centra atklātā vēstule ar aicinājumu saglabāt Pāles pamatskolu, kā vienu no sociālajiem, izglītojošajiem un kultūras centriem Vidzemē.

Skolā joprojām mācās lībiešu dzimtu pēcteči, ir aktīvi pēcteču saietu dalībnieki, kultūrtelpas atpazīstamības veidotāji un pārstāv zinātnes, izglītības, kultūras, sporta un citas jomas, kā arī nodrošina Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu un tālāknodošanu.

Tādēļ Limbažu novada domes deputāti: Dagnis Straubergs, Māris Beļaunieks, Jānis Bakmanis, Dāvis Melnalksnis, Kristaps Močāns, Lija Jokste, Regīna Tamane, Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Jānis Remess pievienojas atklātās vēstules aicinājumam un lūdz saglabāt Limbažu novada Pāles pamatskolu, kā pieejamības skolu.

Pašvaldība apņemas nodrošināt finansējumu skolas uzturēšanai, savukārt valstij lūdzam nodrošināt pilnu pedagogu darba samaksas finansējumu, neskatoties uz nelielo skolēnu skaitu.

Limbažu novada deputātu atklātā vēstule 12.aprīlī nosūtīta Latvijas Republikas Valsts prezidentam, Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai, Latvijas Republikas Ministru prezidentei, Izglītības un zinātnes ministrei, Finanšu ministram un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.