Veselība
3decembris

3.decembrī tiek atzīmēta Starptautiskā personu ar funkcionāliem traucējumiem diena. Šī diena uzsver iekļaušanas, pieejamības un vienlīdzīgu iespēju nozīmi personām ar funkcionāliem traucējumiem. Atzīmējot šo tematisko dienu, vēlamies atgādināt, ka iedzīvotājiem ar funkcionāliem traucējumiem ir pieejami pielāgoti informatīvie materiāli par dažādiem veselības veicināšanas, slimību profilakses jautājumiem:

Pielāgoti informatīvie materiāli ar subtitriem un surdo tulkojumu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem:

Mācību filma vecākiem "Kā sarunāties ar bērnu dažādos vecuma posmos"

https://www.youtube.com/watch?v=qC0L9lnXUN4

Video skolas vecuma bērnu vecākiem par veselīga uztura pamatprincipiem

https://www.youtube.com/watch?v=GwooqfdplQs

Izglītojoša filma pieaugušajiem par seksuālo un reproduktīvo veselību

https://www.youtube.com/watch?v=kI2-GFRW2x8

Mācību filma 1.–5. klašu skolēniem par veselīgu uzturu

https://www.youtube.com/watch?v=FsFbMg3lMBY

Mācību filma 5.–12. klašu skolēniem par seksuālo un reproduktīvo veselību

https://www.youtube.com/watch?v=s99TVs_OdDM

Izglītojoša filma jauniešiem par seksuālo un reproduktīvo veselību

https://www.youtube.com/watch?v=5foO19F86js

Mācību filma pusaudžiem par narkotiskajām vielām un to radītajām sekām

https://www.youtube.com/watch?v=ezdLNlunlO0   

Mācību filma pusaudžu ņirgāšanās mazināšanai  

https://www.youtube.com/watch?v=i50yHOe6LV8   

Pielāgoti materiāli ar TIFLO komentāriem jeb audio aprakstiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem:  

Video skolas vecuma bērnu vecākiem par veselīga uztura pamatprincipiem  

https://www.youtube.com/watch?v=rP9dpwjeiNs   

Izglītojoša filma pieaugušajiem par seksuālo un reproduktīvo veselību  

https://www.youtube.com/watch?v=zzGKs2cDUv4  

Izglītojoša filma jauniešiem par seksuālo un reproduktīvo veselību  

https://www.youtube.com/watch?v=u7Rr6ZVL_IY  

Mācību filma pusaudžu ņirgāšanās mazināšanai  

https://www.youtube.com/watch?v=ZACaTnIJFIU   

Materiāli vieglajā valodā cilvēkiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem:  

Mācību filma pusaudžu ņirgāšanās mazināšanai https://www.youtube.com/watch?v=joRzRR9vj90

Limbažu novada pašvaldības

Attīstības un projektu koordinatore Rasa Zeidmane