Drošība Pašvaldība Vide
lastekas

Lai neapdraudētu cilvēku dzīvību, veselību vai mantu, Limbažu novada pašvaldības policija aicina ēku īpašniekus veikt lāsteku noņemšanu.

Lāsteku veidošanās uz jumtiem un sniega uzkrāšanās gadījumā ir jānorobežo bīstamā teritorija. Nepieciešamības gadījumā jāveic sniega un lāsteku novākšana no brauktuves un ietvēm.

Par saistošo noteikumu noteikto prasību neievērošanu fiziskām un juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu. To paredz Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 21 “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Limbažu novadā”.

Paldies par sapratni!