pasvaldiba 1

Valsts svētku laikā Limbažu novada pašvaldība godinās līdzcilvēkus par viņu ieguldījumu Limbažu novada attīstībā un atpazīstamībā. Aicinām līdz 31. oktobra rītam iesniegt pieteikumus par Limbažu novada pašvaldības apbalvojumiem “GODA NOVADNIEKS”, “GADA CILVĒKS”, “ATZINĪBAS RAKSTS” un “PATEICĪBAS RAKSTS”.

Lai iesniegtu pieteikumi ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa un parakstītu jāiesniedz Limbažu novada pašvaldībai. Pieteikumus iesniegt var klātienē novada bibliotēkās un Klientu apkalpošanas centros vai elektroniski, sūtot uz e-pastu pasts@limbazunovads.lv.

Balva „GODA NOVADNIEKS” ir Limbažu novada augstākais apbalvojums, kuru piešķir par mūža ieguldījumu vai sevišķiem nopelniem Limbažu novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā vai citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

Otrs augstākais apbalvojums ir balva „GADA CILVĒKS”, ko piešķir par nopelniem vai īpašu ieguldījumu tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, sociālajā aprūpē, sabiedriskajā darbā, sabiedrības drošības nodrošināšanā, vai citā nozarē viena gada periodā.

Pašvaldības balvu “GADA CILVĒKS” piešķir katrā pilsētā un pagastā nominācijai izvirzītajiem pretendentiem Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienas svinību ietvaros katrā pilsētā vai pagastā. Limbažu novada pašvaldības balvu “GADA CILVĒKS” saņem Limbažu pilsētā, Katvaru pagastā, Limbažu pagastā, Pāles pagastā, Umurgas pagastā, Vidrižu pagastā, Viļķenes pagastā, Skultes pagastā, Ainažu pilsētā un pagastā, Liepupes pagastā, Alojas pilsētā un pagastā, Staiceles pilsētā un pagastā, Brīvzemnieku pagastā, Braslavas pagastā, Salacgrīvas pilsētā un pagastā.

“ATZINĪBAS RAKSTS” ir nākamās pakāpes apbalvojuma veids pēc balvas „GODA NOVADNIEKS” un „GADA CILVĒKS”. Atzinības raksti tiek piešķirti par fiziskas vai juridiskas personas darbības atzinīgu novērtējumu tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, zinātnē, sociālajā aprūpē, sabiedriskajā darbā, sabiedrības drošības nodrošināšanā, uzņēmējdarbībā, kā arī par varonīgu rīcību, par atsevišķu pašvaldības uzdevumu kvalitatīvu veikšanu, lietišķu sadarbību, radošu un organizatorisku ieguldījumu nozīmīgu pasākumu organizēšanā.

“PATEICĪBAS RAKSTS” ir apbalvojums, kuru pasniedz fiziskām un juridiskām personām par aktīvu saimniecisko darbību, individuālajiem vai kolektīvajiem sasniegumiem sacensībās, konkursos, skatēs, projektos un citos gadījumos. Ar to apbalvo personas un institūcijas Latvijas Republikai vai Limbažu novadam nozīmīgos svētkos, gadadienās, iestāžu un organizāciju pastāvēšanas gadadienās, profesiju svētkos, apbalvojamās personas darba un nozīmīgās dzīves jubilejās, kā arī citu atsevišķu notikumu vai svētku ietvaros, par kuriem netiek piešķirti citi pašvaldības apbalvojumi.

Vairāk par apbalvojumiem iespējams uzzināt nolikumā vai sazinoties ar pašvaldības Administratīvo nodaļu - limbazu.kac@limbazunovads.lv ; +371 64023003.

NOLIKUMS PAR LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMIEM UN TO PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU

Pieteikuma veidlapa