Tūrisms
tic2022

Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA” aicina pieteikties tūrisma nozarē iesaistītās valsts un pašvaldības institūcijas, uzņēmējus un sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, kuru saimnieciskā darbība ir reģistrēta Limbažu novada administratīvajā teritorijā, Limbažu novada tūrisma konsultatīvajā padomē. Ikviens, kurš vēlas iesaistīties padomes darbā, aicinām līdz 2022. gada 28. janvārim, plkst. 15:00 iesniegt elektroniski aizpildītu pieteikuma anketu - https://ej.uz/padomesvēlēšanas

Pieteikuma anketu iespējams arī iesniegt sūtot to uz e-pastu: kristiana.kaulina@limbazunovads.lv vai iemest to kādā no Limbažu novada tūrisma informācijas centru/punktu pasta kastītēm ar norādi uz aploksnes “Pieteikums par dalību Limbažu novada tūrisma konsultatīvajā padomē”:

  • Limbažu novada tūrisma informācijas centrs, Torņa iela 3, Limbaži;
  • Salacgrīvas tūrisma informācijas centrs, Rīgas iela 10a, Salacgrīva;
  • Staiceles tūrisma informācijas punkts, Lielā iela 13, Staicele;
  • Ainažu tūrisma informācijas punkts, Valdemāra iela 50a, Ainaži;

Pēc pieteikuma anketas iesniegšanas termiņa, anketas tiks apkopotas un izvērtētas. Ja uz konkrēto pozīciju (tūrisma pakalpojuma veidu) būs pieteikušies vairāki pārstāvji nekā noteikts nolikumā, tad iegūtā informācija tiks nodota attiecīgās tūrisma nozares darba grupai, kura, ņemot vērā Nolikuma 10. punktu, deleģēs savas nozares pārstāvjus padomes sastāvam.

Darbība

Tūrisma konsultatīvās padomes darbības mērķis ir veicināt koordinētu un saskaņotu tūrisma nozares attīstību Limbažu novadā, lai nodrošinātu vienmērīgu tūrisma nozares izaugsmi, kas balstīta uz tirgū pieprasītiem tūrisma produktiem un augstu pakalpojumu kvalitāti, kā arī, lai uzturētu efektīvu dialogu starp Pašvaldību un tūrisma nozarē iesaistītajām pusēm, tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas ir saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem un pozitīvi ietekmē tūrisma attīstību novadā.

Padomes galvenie uzdevumi ir:

  • piedalīties Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrādē un īstenošanā.
  • sniegt Limbažu novada pašvaldības aģentūrai „LAUTA” priekšlikumus par tūrisma jomas stratēģisko attīstību un aktuāliem tūrisma nozares problēmu jautājumiem;
  • ierosināt un īstenot kopīgus projektus sadarbībā ar Pašvaldību, veicinot novada sociāli ekonomisko attīstību;
  • atbalstīt Limbažu novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanu un reklāmas pasākumus nacionālā un starptautiskā mērogā.
  • uzklausīt Limbažu novada tūrisma nozarē iesaistīto valsts un pašvaldības institūciju, uzņēmēju un sabiedrisko organizāciju viedokli dažādos viņus interesējošos jautājumos un sagatavot priekšlikumus to risināšanai;
  • rosināt un virzīt nozari regulējošos Pašvaldības saistošos noteikumus, lēmumus un to grozījumus.

 

Informācija:

Salacgrīvas tūrisma informācijas centra vadītāja Kristiāna Kauliņa

Tālrunis: 26463025