ritens2

Kopš 27. janvāra var pieteikties kādā no programmām Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA ) īstenotajā Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Šajā projektā VIAA partneris ir arī Limbažu novada pašvaldība.

Strādājošie vecumā no 25 gadiem, tai skaitā jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā un strādājošie pensionāri, var pilnveidot esošās vai iegūt jaunas zināšanas, pārkvalificēties vai iegūt augstāku kvalifikāciju kopumā 10 darba tirgū pieprasītās nozarēs:

 • elektronisko un optisko iekārtu ražošana un informācijas tehnoloģiju
 • būvniecība
 • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
 • transports un loģistika
 • enerģētika
 • kokrūpniecība
 • druka un mediju tehnoloģijas
 • ķīmiskā rūpniecība
 • mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektori
 • uzņēmējdarbība,finanses, grāmatvedība un administrēšana.

Mācību piedāvājumā ir iespēja apgūt specializētas zināšanas, piemēram, tāmēšanu, traktortehnikas vadīšanu vai betonēšanu, ainavu arhitektūru, programmēšanu, datu apstrādi, datordizainu, e-komerciju, elektrotīklu ekspluatāciju un vēl daudzas citas izglītības programmas.

 

Pieteikties projekta 7. kārtai var līdz 24. februārim mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, kur ir arī plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī viss izglītības programmu saraksts.

Katrs strādājošais visa projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām 2 izglītības programmās, taču pēc saziņas ar izglītības iestādēm varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota no šī gada marta līdz maija beigām.

Lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, savukārt, pārējās programmās tas ir 10%. Nodarbinātajiem no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Šajā kārtā mācības notiks gan attālināti, gan klātienē, tāpēc interesentiem jāiepazīstas ar katras izglītības iestādes sniegto informāciju par mācību procesa norisi.

Konsultēt par dalību projektā var pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatori, uzņēmējdarbības konsultanti Alojā, Limbažos, Salacgrīvā. Par iespējām iesaistīties projektā informēti arī bibliotekāri un sociālie darbinieki. Ja nepieciešama saruna ar karjeras konsultantu, tad jāsazinās ar Nodarbinātības valsts aģentūras Limbažu filiāli.

Svarīgi atgādināt, ka projektā līdz 2023.gada 31. decembrim nesaistīti ar tā kārtām var saņemt atbalstu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā:

 • Kvalifikācijas iegūšanas izdevumu kompensācija ir 90-100% apmērā;
 • Jānokārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens kādā no izglītības iestādēm, kurām ir noslēgts deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu;
 • Pēc sekmīgi nokārtota profesionālās kvalifikācijas eksāmena saņem valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu;
 • Aicinām darba devējus mudināt darbiniekus novērtēt kompetences.

Informācijai -

https://www.macibaspieaugusajiem.lv/iegutas-kompetences-novertesana

logo projekts

Limbažu novada Izglītības pārvaldes

izglītības darba speciāliste, projekta koordinatore Vaira Ābele