Limbažu novads Izglītība
sveic izgl parv

Š.g. 24. augusta domes sēdē deputāti apstiprināja amatā Limbažu novada Izglītības pārvaldes vadītāju Valdu Tinkusu. Izglītības pārvaldes vadītāja darbu uzsāks š.g. 1.septembrī.

Izsludinātajam amata konkursam tika saņemts viens pretendenta pieteikums.

Valda ir ieguvusi nozīmīgu pieredzi, ne tikai strādājot un veidojot karjeru izglītības jomā un sniedzot ieguldījumu autordarbu izstrādes procesos, bet arī sadarbojoties ar Valsts izglītības satura centru. Valda kā eksperts ir tikusi piesaistīta projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030).

Amata kandidāte ir ieguvusi divus bakalaura un divus maģistra grādus. 

Valda: “Esmu sevi pilnveidojusi dažādos veidos un jomās, lai praksē un teorijā iegūtās zināšanas un pieredze ļautu man strādāt par vadītāju Limbažu novada Izglītības pārvaldē.”

Vēlam veiksmi un izdošanos jaunajā amatā!