Aloja Attīstība
feb 24-24

7.februārī, Alojas kultūras nama mazajā zālē notika Alojas apvienības pārvaldes un biedrības "Alojas novada attīstība" organizēta tikšanās, kuras laikā SIA “Jardi” speciālistes Līga Pavlova un Elīna Kārkliņa prezentēja Alojas pilsētas centra labiekārtošanas un apzaļumošanas projektu.

“Manuprāt, ir svarīgi iepazīties ar izstrādāto projektu, pirms tas ir apstiprināts, tāpēc prieks, ka esam sapulcējušies tik lielā skaitā. Varbūt mums būs ieteikumi vai priekšlikumi, kā padarīt mūsu pilsētu skaistāku, labiekārtotāku un pievilcīgāku,” uzrunājot klātesošos, sacīja biedrības “Alojas novada attīstība” vadītāja Inga Mauriņa-Kaļva.

Pirms dot vārdu projekta izstrādātājām, Alojas apvienības pārvaldes vadītājs Rihards Būda pastāstīja, ka ideja izstrādāt Alojas pilsētas centra labiekārtošanas un apzaļumošanas projektu nākuši no alojiešiem. Viņš izteica cerību, ka pēc SIA JARDI prezentācijas un iedzīvotāju ierosinājumiem un ieteikumiem izdosies atrast vidusceļu Alojas pilsētas centra labiekārtošnai.

SIA JARDI pārstāve Līga Pavlovska iepazīstināja iepazīstināja ar projekta izstrādes gaitā paveikto. Projektēšanas uzdevumi bija divi – objekta izpēte un konceptuālie risinājumi un detalizēti apstādījumu plāni pie kultūras nama Jūras ielā un Svētku laukumā Baznīcas ielā.

Galvenie projekta izstrādātāju ieteikumi ir:

  • Alojas pilsētvides ainavas uzlabošana
  • Vēsturiskā mantojuma saglabāšana
  • Veidot vienotu Alojas pilsētas identitāti, saistot to ar liepu lapu, kas ir Alojas pilsētas ģerbonī un karogā , motīvu turpināt pilsētas labiekārtojuma elementos
  • Veidot pārdomātus apstādījumus

Savukārt Elīna Kārkliņa prezentēja konkrētus labiekārtojuma un apzaļumošanas risinājumus Svētku laukumā un pie kultūras nama, kā arī Jūras, Rīgas un Kluba ielas izpētes gaitā secināto. Viņa uzsvēra, ka nākotnē, attīstot Alojas pilsētas apstādījumu sistēmu, vispirms ir jāsāk ar parku, skvēru kā arī ar ielu apstādījumu sakārtošanu, izstrādājot tiem detālplānojumus.

Pēc iepazīšanās ar izstrādātāju secinājumiem, ieteikumiem un jau izstrādātajiem detālplānojumiem iedzīvotājiem bija jautājumi gan par apstādījumu augiem, gan par vienota pilsētas tēla vai identitātes izveidi, viņi iebilda par Svētku laukuma vaļņu dekoratīvo stādījumu izveidi un izteica vēlēšanos veidot pilsētas reprezentācijas zīmi, lai cilvēki iebraucot Alojā to redz un zina, kur ir iebraukuši Alojā un vēlētos pie tās fotografēties. Alojieši arī ieteica domāt par Saules laukuma un NVO parciņa labiekārtošanu, jo tā ir sabiedrības pulcēšanas un svētku norises vieta. Izskanēja jautājumi par afišu stendiem un karogu mastiem. Alojieši vēlas redzēt to vienojošo motīvu, kas ies cauri visai pilsētai. Varbūt tā varētu būt liepas lapa, kas ir pilsētas ģerbonī un karogā, tā varētu būt redzama apstādījumos, pie afišu stendiem, kā vides objekts.

Runājot par Saules laukumu projekta izstrādātājas uzsvēra, ka diemžēl Saules laukums nav glābjams tikai ar skaistām puķēm. Šis laukums ir funkcionāli jāpārplāno un tas ir infrastruktūras sakārtošanas jautājums.

Uzklausot iedzīvotāju ieteikumus, Alojas apvienības pārvaldes vadītājs un projekta izstrādātājas darbu pie Alojas pilsētas centra labiekārtošanas un apzaļumošanas projekta turpinās un paralēli tam tiks meklēts finansējums tā īstenošanai.

Rihards Būda uzsvēra “šo projektu mēs izstrādājām, lai saprastu ko, kur un kādu mēs vēlamies redzēt savu pilsētu.”

Savukārt pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs uzsvēra, ir ārkārtīgi labi, ka par šo jautājumu ir sākts runāt. Fragmentāri plānojot un darot darbus nekas labs nesanāks, beigās iznāk rosols pilsētā. Galvenais ir saprast, kurā vietā, ko un kā darīt, izstrādāt projektu un tad kad parādās nauda projektu var īstenot. Lielas naudas šādām lietām nebūs nekad, bet risinājums ir šādus projektus realizēt pakāpeniski, vairāku gadu laikā. Šī saruna ir par to, ka mēs mēģinām uzsākt darbus, ir jādomā, jāplāno un gadu no gada jāstrādā.

 Diskusijas noslēgumā biedrības “Alojas novada attīstībai” vadītāja sacīja, ka šis ir pirmais lasījums, mums ir svarīgi saprast ko vēlamies un darbu pie projekta izstrādes turpināt.

Saruna par Alojas pilsētas apzaļumošanu un labiekārtošanu turpināsies pēc mēneša. Diskusijā piedalījās 38 dalībnieki.