Alojas apvienības pārvalde
Apkures cenas Alojas pilsētā

SIA “Alojas Saimniekserviss” informē, ka ir veikti siltumenerģijas tarifu pārrēķini Alojas pilsētai. 

Limbažu novada domes augustā sēdē deputāti nolēma noteikt siltumenerģijas tarifu katlu mājai Skolas ielā 6, Alojā, Limbažu novadā. Līdz šim siltumenerģijas tarifs bija 53,15 EUR/MWh, pēc domes sēdes lēmuma stājas spēkā jauns siltumenerģijas tarifs 100,41 EUR/MWh.

Tā kā valdība ir akceptējusi energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma atbalsta pasākumus, tad mājsaimniecībām, kurām apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde būs piemērots atbalsta veids, kompensējot 50% no cenas, kas pārsniedz 68 EUR/MWh. Šis atbalsts būs jau automātiski ierēķināts un mājsaimniecības saņems rēķinu ar aprēķināto valsts atbalstu.

SIA “Alojas Saimniekserviss” informē, ka ūdens un kanalizācijas tarifi attiecas uz Alojas, Ungurpils, Staiceles, Braslavas pagasta un Brīvzemnieku pagasta iedzīvotājiem un tie paliek nemainīgi - ūdens 1,17 EUR/m3 un kanalizācija 2,00 EUR/m3. Cenas norādītas bez PVN.