Domes sēde Limbažu novads Vēsture

Līdz Limbažu novada jaunajam ģerbonim ir “noiets garš ceļš”, mākslinieki ir izstrādājuši vairāks ģerboņa skices, ir noticis iedzīvotāju ideju konkurss par Limbažu novada ģerboni un aptaujas kādam būt ģerbonim.

Limbažu novada pašvaldības dome 2023. gada 25. maijā pieņēma lēmumu Nr. 493 “Par Limbažu novada ģerboni”, ar kuru nolēma apstiprināt jauno Limbažu novada ģerboni. Pēc šī lēmuma pieņemšanas ģerbonis nosūtīts Valsts Heraldikas komisijai apstiprināšanai.

2023. gada 19. jūnijā notika Valsts Heraldikas komisijas sēde, kurā izskatīja Limbažu novada jauno ģerboni. Heraldikas komisijas locekļi ieteica veikt izmaiņas izstrādātajā un novada domes sēdē apstiprinātajā ģerboņa zīmējumā.

2023. gada 28. jūnijā pašvaldība saņēma mākslinieku izstrādātās un Heraldikas komisijā apstiprinātas Limbažu novada ģerboņa skices. Ģerboņa zīmējuma apraksts: Sudraba buru kuģis zilā laukā atspoguļo nozīmīgu un skaistu vēstures faktu - deviņos novada jūrmalas piekrastes ciemos savulaik tikuši būvēti buru kuģi. Savukārt sarkano ķieģeļu mūra fragments – aizgūts no Limbažu pilsētas ģerboņa (apstiprināts 1925. g.) - novada heraldikā simboliski attēlo 5 pilsētu klātbūtni – Ainaži, Aloja, Limbaži, Salacgrīva, Staicele. Ar tik daudz pilsētām var rotāties reti kurš novads! Un vēl – novads turpina nest Limbažu vārdu, tāpēc atsauce uz to novada ģerbonī ir likumsakarīga.

Laika posmā no 2023. gada 11. līdz 17. jūlija sešiem vakarā notika iedzīvotāju aptauja. Tai tika iesniegti zīmējumi, kuros minētie simboli – sudraba buru kuģis un sarkanais mūris atrodas izkārtoti 2 dažādos salikumos. Aptaujā par Limbažu novada ģerboni piedalījušies 248 respondenti. No tiem 130 respondenti jeb 52,4% balsoja par 1.var. (burinieks augšā, mūris apakšā). Par 2.var. balsoja 118 respondenti jeb 47,6% Aptaujas rezultātā iedzīvotāji izvēlējās 1.variantu – sudraba buru kuģis zilā laukā atrodas augšpusē, sarkanais mūris apakšā.

Limbažu novada pašvaldības domes sēdē 27.jūlijā, ar balsojumu 8 par, divi pret un viens atturās,  apstiprināts Limbažu novada ģerbonis.