APTAUJA Limbaži Teritorija
limbazi2

Pēc administratīvi teritoriālās reformas Limbažu novada pašvaldībai ir pienākums nodrošināt novada teritorijai vienotu teritorijas plānojumu, tāpēc 2023. gada nogalē ir uzsākta jauna Limbažu novada teritorijas plānojuma izstrāde.

Izstrādājot novada teritorijas plānojumu, Limbažu novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus izteikt viedokli par iespējamu Limbažu pilsētas robežu paplašināšanu, tajā iekļaujot Ozolaini un Dārzciemu. Esošo pilsētas teritoriju plānots papildināt ar tiem ciemiem, kuros jau šobrīd tiek veidota pilsētai līdzvērtīga infrastruktūra, tajos ir blīva apbūve, kā arī tie funkcionāli saistīti ar pilsētu.
Pozitīva lēmuma gadījumā iedzīvotājiem tiks atvieglota adresācija un dažviet mainīsies minimālās platības izmērs zemes sadalīšanai apbūves gabalos. Papildus tam jāatzīmē, ka nekustamā īpašuma nodoklis nav lielāks pilsētas teritorijā, salīdzinot ar lauku vai ciemu teritoriju, jo nekustamā īpašuma nodokli aprēķina, ņemot vērā īpašuma kadastrālo vērtību, lietošanas mērķi un tirgus vērtību, neatkarīgi no tā, kur īpašums atrodas – pilsētā vai pagastu ciemos.

Ozolaines un Dārzciema iekļaušana vienotā pilsētas teritorijā:
- uzlabotu ikdienas un saimniecisko jautājumu risināšanu;
- veidotos vienota adresācija, kas būtu atvieglojums orientēties neatliekamās palīdzības dienestiem un ikdienas pakalpojumu sniedzējiem;
- rastos lielākas iespējas investīciju piesaistei publiskās infrastruktūras sakārtošanai un labiekārtošanai.

Limbažu pilsēta kā attīstības un administratīvais centrs ir vieta kurā notiek un notiks lielāka ekonomiskā attīstība. Tādēļ ir jāturpina uzlabot Limbažu pilsētvides kvalitāti, nodrošinot pievilcīgu vidi gan iedzīvotājiem, gan investoriem.

Aptauju aicinām aizpildīt līdz š.g. 3.jūnijam

APTAUJAS ANKETA