Himnas Goda diena
Baumaņu Kārļa 185.gadu jubilejai veltītā „Himnas Goda diena” pārcelta uz 19.septembri

Ņemot vērā to, ka līdz šī gada 12. maijam pagarināta ārkārtējā situācija saistībā ar COVID -19 izplatību, pieņemts lēmums „Himnas Goda dienu” pārcelt uz 19. septembri. Atgādinām, ka “Himnas Goda dienai” veltītais pasākums bija plānots 23. maijā, Viļķenē. Latvijas valsts spēcīgākā simbola - himnas „Dievs, svētī Latviju!”, autora Baumaņu Kārļa mūža devums ir līdzdalība latviešu tautas nacionālās pašapziņas vairošanā, aktīva rosīšanās sava laika sabiedriskajā un kultūras dzīvē, līdzdarbība jaunlatviešu kustībā, pirmo Dziesmu svētku organizēšanā un pirmo latviešu oriģināldziesmu sacerēšanā. “Dievs, svētī Latviju” par Latvijas Republikas himnu tika apstiprināta 1920. gada 7. jūnijā Latvijas Satversmes sapulces sēdē. 2020.gadā svinēsim himnas 100. dzimšanas dienu.

Baumaņu Kārļa mūža lielākā daļa saistīta ar Limbažu novadu - gan bērnības un skolas gadi un pirmā darba vieta, gan mūža nogale.

Pasākums tiek organizēts reizi piecos gados par godu komponista apaļajām jubilejām. Tradīcija aizsākās 1995.gadā ar sarīkojumiem Limbažos un Viļķenē. Nu jau ceturto reizi Himnas Goda diena notiks Baumaņu Kārļa dzimtajā vietā - Viļķenē. Pasākumā notiek koru sadziedāšanās, koncerts baznīcā, vietējo uzņēmēju tirdziņi un izstādes, radošās darbnīcas, filmu demonstrācijas u.c.

Tiekamies Viļķenē 19. septembrī – HIMNAS GODA DIENĀ!