Projekti, fondu aktualitātes Sports
Sup

Biedrība “Sporta klubs “Sudraba pērle”” programmas biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" IX kārtas - sabiedriskā labuma projektu konkursa 5. rīcībā: vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana ietvaros apguvusi finansējumu projekta “SUP inventāra iegāde Limbažu novada skolu peldēšanas nodarbību pilnveidošanai un SUP vingrošanas izveidošanai Limbažu peldbaseinā”, realizēšanai Limbažos, Jaunatnes iela 4a.

Projeta Nr.21-09-AL20-A019.2202-000003 kopējās izmaksas 9664.27 EUR, no kurām 90% jeb 8697.84 EUR sastāda  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 10% jeb 966.43 EUR sastāda Limbažu novada pašvaldības finansējums.

Projekta ietvaros iegādāti 13 SUP komplekti, kur ietilpst SUP dēlis, airis un glābšanas veste.

Logo