Projekti, fondu aktualitātes
Biedrība “Sporta klubs “Sudraba pērle”” projekta ietvaros iegādājusies smaiļošanas laivas

Biedrība “Sporta klubs “Sudraba pērle”” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” programmas ietvaros apguvusi finansējumu sabiedriskā labuma projekta “Jaunas smaiļošanas komandu laivas iegāde Limbažu novada bērniem un jauniešiem” realizēšanai Limbažos, Lielezera ielā 12. Projekta kopējās izmaksas ir 18 525.10 EUR, no kurām 90% jeb 16672.59 EUR sastāda ES publiskais finansējums un 10% jeb 1852.51 EUR sastāda Limbažu novada pašvaldības finansējums.
Projekta ietvaros iegādātas 3 četrvietīgas smaiļošanas laivas sporta nodarbību dažādošanai.

Informāciju sagatavoja:
Biedrība “Sporta klubs “Sudraba pērle””