EJZAF pasākumā: "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" (U31421). Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: no 2024.gada 28.februāra līdz 2024.gada 28.martam

Kārtas kopējais finansējums: 400 000,00 EUR

Projektu darbības teritorija: Skultes, Liepupes un Salacgrīvas pagasts, Ainažu pilsēta un Salacgrīvas pilsēta.

Projektu īstenošanas termiņš: 

  1. Ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu
  2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija: www.jurkante.lv; dzintra@jurkante.lv

Kontaktpersonas konsultācijām:

Sandija Kauliņa– 22010977;

Dzintra Eizenberga – Tālr. 29427095

Mērķis: Zilā ekonomika, kas veicinātu konkurētspējīgu un ilgtspējīgu jūras piekrastes attīstību biedrības “Jūrkante” darbības teritorijā.

 

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē: "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: no 2024.gada 28.februāra līdz 2024.gada 28.martam

Kārtas kopējais finansējums: 190 000,00 EUR

Projektu īstenošanas teritorija: Biedrības “Jūrkante” darbības teritorija

Projektu īstenošanas termiņš:

  1. Ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu
  2. Ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu “Jauniešu iniciatīvas” - līdz 18 mēnešiem no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu
  3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija: www.jurkante.lv; dzintra@jurkante.lv

Kontaktpersonas konsultācijām:

Sandija Kauliņa– 22010977;

Dzintra Eizenberga – Tālr. 29427095

Mērķis: Vietu attīstības iniciatīvas un vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana.