Projekti, fondu aktualitātes

Sācies jau ceturtais posms ESF atbalstītajā pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"  (8.4.1.0/16/I/001). Pieteikšanās projekta 4. kārtai noslēdzās jūnija beigās, un pirmoreiz to varēja izdarīt tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Šogad programmu skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, bija pieaudzis teju divkārt un strādājošajiem vecumā no 25 gadiem bija iespēja izvēlēties no gandrīz 800 izglītības programmām.

Iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes izmanto arī mūsu novadā. Limbažos interesenti jau apguvuši mācību centra SIA BUTS piedāvāto 20 stundu programmu „Ēkas siltummezgls (ISM) un siltumapgādes sistēmas apkope un regulēšana (apkures iekārtas) Sākušās nodarbības 40 stundu neformālās izglītības programmā ”Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS EXEL” (ar priekšzināšanām), kurā pieredzējušā pasniedzēja Ulda Buša vadībā mācās 13 strādājošie.

Pirmoreiz grupas šajā projektā izveidojušās Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā. Tur mācās galvenokārt viļķenieši un Pāles pagasta ļaudis.14 interesentiem programmu ”Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS EXEL” (bez priekšzināšanām) māca Viļķenes pamatskolas pedagogs Aigars Erdmanis. Šie kursi viņam ir pirmā pieredze darbā ar pieaugušajiem. Pasniedzējs atzīst, ka, salīdzinot ar skolēniem , viņa kursanti ir centīgāki, pilda visus mājas darbus. Savukārt nodarbības programmā „Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi” jau beigušās. Tajās piedalījās arī pārstāvis no Krimuldas novada. Diemžēl nebija pietiekama interese par 24 stundu programmu ”Auto un elektrokrāvēja operators”, kā arī šūšanas apmācības programmām.

Lai kā izglītības iestādes rūpētos par izglītības pieejamību, būs programmas, ko varēs apgūt citviet. Tā, piemēram, vairākas limbažnieces mēro ceļu uz Cēsīm, lai apgūtu šūšanas prasmes, vēl kāds limbažnieks dodas uz Valmieru, kur apgūst 160 stundu programmu ”Ēdināšanas uzņēmuma ražošanas dokumentācijas vadlīnijas un tā izveide”.

Jau otro reizi projektā var mācīties bibliotēku zinības. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrā var apgūt gan profesionālās tālākizglītības, gan   profesionālās pilnveides izglītības programmu "Informācijas un bibliotēku zinību pamati", gan neformālās pieaugušo izglītības programmu "Drukāto un digitālo resursu pārvaldība bibliotēkā". Par šīm programmām interesi izrādījuši arī mūsu novada ļaudis.

Tā kā projektā pieteikties var individuāli, tad nav informācijas par izglītojamo kopējo skaitu programmās, kā arī par visiem, kas izvēlējušies apliecināt savas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences, nokārtojot eksāmenu. Šo pakalpojumu neregulē kārtu periodi, un informācija par to ir pieejama Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) mājas lapā www.ikvd.gov.lv sadaļā Ārpus formālā izglītība - Profesionālās kompetences novērtēšana.

Atgādinu, ka projektā iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas. Viņiem pieejams arī atbalsts reģionālajai mobilitātei – tā ir transporta izmaksu kompensācija, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju.

Tā kā pastāv risks, ka nenokomplektējas grupas, var pieteikties vairākās programmās dažādās izglītības iestādēs.

Patlaban Valsts izglītības attīstības aģentūra apkopo un analizē informāciju par projekta 4. kārtu, 5. kārta būs nākamā gada sākumā.

LV ID EU logo ansamblis ESF RGB
Vaira Ābele
Limbažu novada pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatore