ZAAO
zaao 4

Informējam par plānotajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā no 2022.gada 1.janvāra, kas pamatotas ar valstī apstiprinātajām dabas resursu nodokļa (DRN) izmaiņām, kas iekļautas Dabas resursu nodokļa likumā 2020.gada 23.novembrī.

DRN likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos 2022.gadā pieaugs līdz 80,00 EUR par tonnu.

Paaugstinoties DRN likmei, tā attiecīgi ietekmē arī atkritumu apsaimniekošanas kopējo maksu, jo maksas viena no būtiskām komponentēm ir atkritumu nodošanas izmaksas atkritumu poligonos.

Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2022.gada 1.janvāra sadārdzināsies vidēji par 5% . Par 240 litru konteinera vienreizēju tukšošanu būs jāmaksā aptuveni 0.28 eiro vairāk, 1100 litru konteinera tukšošanas reize sadārdzinās vidēji par 1.27 eiro.

Lai samazinātu individuālos tēriņus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ZAAO aicina iedzīvotājus izmantot uzņēmuma nodrošināto dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru – EKO laukumus, EKO punktus, kā arī vairākās pilsētteritorijās un blīvi apdzīvotās vietās pieejamo individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātmājām.

ZAAO ir pašvaldību uzņēmums, kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes 8 novadu teritorijās.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu, kurā ir iekļauts no 2022.gada 1.janvāra paaugstinātais DRN, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja 2020.gada 17.decembrī.

Plānotās atkritumu pieņemšanas cenas RAAC “Daibe” no 01.01.2022.

Atkritumu veids

Tarifs, EUR/t bez PVN

Sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi, arī atsevišķi savāktie atkritumi (nešķiroti sadzīves atkritumi)

81.65

Liela izmēra atkritumi

86.50

Kompostējamie dārzu un parku atkritumi (arī kapsētu atkritumi)

20.00

Būvniecības (arī ceļu būves) ēku nojaukšanas atkritumi

 

Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali, u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem

20.00

Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali, u.tml.) ar citu būvniecības atkritumu piejaukumiem

86.50

Azbestu saturoši būvniecības atkritumi (jumta šīferis)

150.00

Azbesta atkritumu iepakošana

18.00

Nolietotas automašīnu riepas

123.40

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas ar sausnas saturu ne mazāku kā 20%**

20.00

Ražošanas atkritumi

pēc vienošanās

Īpašumu sakopšanas atkritumi, kas neatbilst citiem cenrādī norādītiem atkritumu veidiem (CELMI, bēniņu, šķūņu, pagrabu, garāžu utt. sakopšanas atkritumi)

86.50

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar ZAAO speciālistiem epastā zaao@zaao.lv(link sends e-mail) vai pa tālr. 64281250