Dzeja

Dzeja – spēle ar vārdiem

Dzejas dienu pasākums Staiceles pilsētas bibliotēkā

Ar Dzejas dienu pasākumu Staiceles pilsētas bibliotēkā aizsākās Staiceles Radošo sieviešu kluba “Stazele” un Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētais projekts - Tikšanās cikls “Daba bērnu literatūrā”. Bibliotēkā ar Staiceles pamatskolas bērniem un bibliotēkas lasītājiem tikās dzejniece, rakstniece MAIJA LAUKMANE.

“Āboli bolās” saucās gan dzejas dienas pasākums, gan viņas pirmā, bērniem veltītā dzejas grāmatiņa. Dzejas grāmatiņa, kura ieguva arī pirmo autores balvu – Ojāra Vācieša balvu.

Pasākumā tika skandēta ne tikai dzeja autores izpildījumā, bet bija arī saruna par vārdu nozīmi. Bērniem  atraktīvi tika pasniegta izpratne par alfabēta burtiem, pozitīvo domāšanu. Dzejniece saka: “Slikts vārds sāp, bet ir vārdi kas palīdz piecelties!” Diskusijā par vārdiem un dzeju izkristalizējās - dzeja ir proza īsos vārdos.

Lasītajā dzejolī “ Sveiks, kā klājas?” dzejniece atklāja šodienas telefonu ēras problēmu un  deva padomu mūsu jauniešiem: “Veltiet laiku dzīvošanai, atrodiet laiku, lai satiktos ar draugiem, parunātos! Cieniet un mīliet savus skolotājus, jo viņu ieguldījumu jūsu izaugsmē sapratīsiet tikai pēc vairākiem gadiem!“