Staicele
staicle1

“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana pašvaldības ēkā Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā” Nr. 4.2.2.0/21/A/064

Projekta kopējās izmaksas plānotas 632767,42 EUR, no tām attiecināmās izmaksas – 308933,79 EU, kas 262593,72 EUR apmērā tiek līdzfinansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzekļiem, 11585,02 EUR no Valsts budžeta dotācijas. Kopējais pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai ir 358 588,68 EUR.

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai