Dagnis Straubergs Ēnu diena Limbažu novads
dome ena1

4. aprīlī, Junior Achievement rīkotajā ēnu dienā, iepazīties ar Limbažu novada domes sabiedrisko attiecību speciālista profesiju bija ieradusies Limbažu Valsts ģimnāzijas 10. klases skolniece. Diena bija piepildīta ar dažādiem notikumiem. Sākotnēji ēnotāja tika iepzīstināta ar profesijas pārstāvju ikdienu un veicamajiem darba pienākumiem.

Tad sekoja tikšanās ar Limbažu novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, kura dienas gaitas ēnoja divi Limbažu vidusskolas 6. klases skolnieki, kuri apsver nākotni saistīt ar priekšsēdētāja amatu. Ēnotāji iepazinās ar procesu, kā tiek plānota priekšsēdētāja ikdiena un kādi ir viņa tiešie darba pienākumi.

Nākamais ēnotāju pieturas punkts bija Limbažu novada apvienības pārvalde, kur sarunu sniedza pārvaldes vadītājs Viktors Zujevs. Vadītājs jauniešiem stāstīja par aktuālajiem saimniecības jautājumiem novadā un uzklausīja viņu viedokļus novada labiekārtošanā. Ēnotāji tika uzņemti arī Limbažu novada pašvaldības policijā, kur priekšnieka vietnieks Aigars Rēze deva ieskatu policicijas darba kārtībā.

Noslēgumā bija iespēja vērot, kā top raidījums ‘’Kultūras atelpa’’.