Attīstība
veja parks

Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanas laikā vēja projektu attīstībai ļoti svarīga ir komunikācija ar iedzīvotājiem. Tādēļ "Latvijas vēja parki" nodrošina padziļinātu sabiedrības informētības un izglītošanas pieeju, veidojot atbilstošas tematiskas darba grupas.

Februārī plānotas vairākas darba grupu sanāksmes Limbažu vēja parku darba grupā:

2.februārī no pl.17.00 līdz 19.00 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas izglītības centrāRīgas iela 10A, Salacgrīva. Temats – Ainava.

13.februārī no pl.18.00 līdz 20.00 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas izglītības centrā, Rīgas iela 10A, Salacgrīva. Temats – Sociāli ekonomiskie aspekti. Klimats.

20.februārī no pl.18.00 līdz 20.00 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas izglītības centrā, Rīgas iela 10A, Salacgrīva. Temats – Biodaudzveidība.

27.februārī no pl.18.00 līdz 20.00 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas izglītības centrā, Rīgas iela 10A, Salacgrīva. Temats – Fizikālās ietekmes.

Darba grupas ir brīvprātīga SIA "Latvijas vēja parki" iniciatīva, jo IVN procedūra paredz tikai divas apspriešanas ar iedzīvotājiem – sākotnējā sabiedriskā apspriešana un sabiedriskā apspriešana. Ar šādu darba grupu palīdzību ir iespējams daudz plašāk un mērķētāk tieši vietējiem iedzīvotājiem pastāstīt vairāk par vēja parku potenciālo ietekmi un sinerģiju starp ekonomisko attīstību un vēja parkiem. Lai arī IVN procedūra neparedz šādu darba grupu izveidi, visi darba grupu rezultāti tiks arī pievienoti ziņojumam.

Darba grupu ietvaros vēlamies cilvēkiem parādīt, kas īsti ir vēja parki, informēt par to detaļām, piemēram, par jaunākajām tehnoloģijām, kas mazina visas izskanējušās šaubas par iekārtu darbošanos ziemā, par ietekmi uz putniem, pļavām, dzīvniekiem. Sniegsim savas zināšanas un izglītosim iedzīvotājus, lai vietējās kopienās paaugstinātu zinātību par vēja parkiem. Darba grupās piesaistītie eksperti ir strādājuši ar IVN izstrādēm citos projektos, tādēļ viņu iegūtā pieredze būs noderīga. Vēja parku attīstīšana reģionos ir kaut kas jauns, un cilvēka dabā ir baidīties no nezināmā, tādēļ tiešs kontakts ar ekspertiem ir ļoti svarīgs.

 

Darba grupu sanāksmēs var piedalīties jebkurš interesents bez pieteikšanās, vai arī pieteikties darbam grupā.

Papildus informācija:

Kristīne Eglīte 29649924

limbazi@vejaparki.lv