Limbažu novads
Latvijas karogs plivo

Valsts svētku pasākumu laikā teiksim paldies pašvaldības cilvēkiem par viņu ieguldījumu Limbažu novada attīstībā un atpazīstamībā. Valsts svētkos sveiksim Limbažu novada Goda novadniekus, sumināsim Gada cilvēkus un pasniegsim Atzinības un Pateicības rakstus!

Šogad, Goda novadnieka nominācija piešķirta Jurim Žūriņam.

Jura Žūriņa nozīmīgais veikums un ieinteresētība novada attīstībā un līdzdalība kultūras un sabiedriskajā dzīvē mērāma ilgu gadu garumā. J. Žūriņš pēc Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mehanizācijas fakultātes beigšanas strādājis Vidrižos, kolhozā “Leons Paegle” par galveno inženieri, bijis kolhoza “Draudzība” priekšsēdētājs, vadījis SIA “Spēkrats”. 1994.gadā viņš ievēlēts par Limbažu rajona padomes priekšsēdētāju, vēlāk turpinājis darbu kā tās izpilddirektors. Savukārt 2005.gadā viņš kļuva par Limbažu pilsētas domes priekšsēdētāju. Arī aizgājis pelnītā atpūtā viņš nepalika malā stāvētājs. Sabiedrība viņam uzticēja Limbažu novada deputāta mandātu. J. Žūriņš bija arī 10.Saeimas deputāts. Arī šobrīd viņš darbojas novada sabiedriskajās organizācijās, aktīvi piedalās kultūras dzīvē. Viņa ieinteresētība liek atsaukties jebkuram aicinājumam palīdzēt dažādu pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Tāpat Jura darbīgums un neatlaidība noderējusi paša saimniecības attīstībai Igatē. Bagātā dzīves pieredze ielikta divās meitās un dēlā, bet tagad viņš līdzdarbojas astoņu mazbērnu un trīs mazmazbērnu audzināšanā. J.Žūriņš atstājis un joprojām atstāj vērtības sava laika zīmes Limbažu novada vēsturē.

Goda novadnieka tituls piešķirts Laurai Stallītei (Hincenbergai) 

Vetārstei “Vidzemes veterinārā servisā” – Limbažu un Salacgrīvas veterinārajās klīnikās. Laura strādā uzņēmumā kopš 1997.gada un savu darbu veic izcili. Ārstēt dzīvniekus – tas ir Lauras Stallītes aicinājums, jo viņa neatsakās palīdzēt mājas mīluļiem arī vakaros un brīvdienās. Daktere Laura ir ļoti iejūtīga un māk atrast pareizo komunikācijas veidu ar katru no saviem klientiem – gan dzīvniekiem, gan viņu saimniekiem. Daudzu gadu laikā viņa ir apmācījusi daudzus praktikantus – studentus no Jelgavas augstskolas un Smiltenes tehnikuma. Laura ir daktere, kura strādā priekš dzīvniekiem. Viņa ir cilvēks, kurai nav vienalga, vienmēr izpalīdz un nāk pretī. Laura ir DAKTERE ar LIELO burtu!


Limbažu novada pašvaldības balvu “GADA CILVĒKS” šogad Limbažu pilsētā saņems Evija Keisele – Kultūras pārvaldes vadītāja.

“Šis gads Limbažu pilsētai ļoti nozīmīgs, svinam 800 dzimšanas dienu. Lai ikviens limbažnieks un arī visa Latvija un pasaule, izdzirdētu, sajustu mūsu pilsētas īpašo auru, spēku, dabas un cilvēku bagātību, skaistumu, vēstures liecības, darba tikumu, bija nepieciešams radīt īpašus svētkus. Evija, kopā ar savu komandu, to izdarīja”, tā teikts pieteikumā, “viņai nācās “ielēkt” svētku projekta vadītājas lomā diezgan vēlu. Taču viņa paveica lielisku, pat neiespējamu darbu. Evijas darba spējas, prasme runāt, pārliecināt un iesaistīt apkārtējos svētku procesā ir fantastiska. Evija mīl Limbažus un nesavtīgi darbojas, lai mūsu pilsēta taptu vēl skaistāka, lai tās vārds skanētu pāri visai Latvijai. Viņa ir šī gada īpašais cilvēks. Pateicoties Evijas ieguldītajam darbam, enerģijai, neatlaidībai, sirdsklātbūtnei pilsētu sajūtam tuvāku, rodas vēlme līdzdarboties!”


Atzinības rakstus Limbažos saņems:

Arta Zunde (Limbažu kultūras nama direktore, kora “PERNIGELE” vadītāja;

Agris Liepiņš, (Limbažu Mūzikas un mākslas skolas pūšaminstrumentu nodaļas vadītājs, ilggadīgs pedagogs, mūziķis)

Sandra Brikmane (Limbažu pensionāru biedrības vadītāja)

Andis Lēnmanis (deju kolektīva ``Jampadracis`` vadītājs)

Ilze Ābola (skolotāja, direktores vietniece izglītības jomā),

Ieva Krapivņicka (logopēde),

Kristīne Gaugere (skolotāja),

Raitis Padoms (ārsts)

Spārīte Rudzīte (māsa),

Jana Jenerte (skolotāja),

Māra Lapiņa (skolotāja),

Natālija Meļņikoviča (pedagoģe, mūziķe, festivālu organizatore),

Pateicības rakstus saņems:

Disku golfa klubs “Limbažu Dzeņi” (Agris Krapivņickis, Māris Polis, Roberts Viziņš, Rolands Miķelsons, Jānis Krogzems, Rihards Krogzems, Aigars Bērziņš, Gatis Bondars, Kristaps Zaļupe),

Gunita Meļķe-Kažoka (NĪ nodaļas teritorijas plānotāja),

Guna Paegle (NĪ nodaļas teritorijas plānotāja),

Sandra Paegle (Limbažu novada pašvaldības NĪ nodaļas vadītājas vietniece, teritorijas plānotāja),

Brigita Viziņa (ārsts),

Inguna Čapkovska (ārsts),

Mārīte Lāne (māsas palīgs),

Indra Rube (amatierteātra režisore),

Kaspars Ādamsons (koru virsdiriģents),

Taiga Ludborža (deju kolektīvu virsvadītāja),

Juris Bebrišs (teātra aktieris, vīru kora “Ziedonis” dziedātājs),

Inga Indriksone (Puikules bibliotēkas vadītāja),

Limbažu Kristus apskaidrošanas pareizticīgo draudze,

Lūcija un Igors Sičevski.


Katvaru pagastā Limbažu novada pašvaldības balvu “GADA CILVĒKS” saņems Aija Romancāne – Pociema kultūras nama vadītāja.

Aija rūpējas un ar īpašu sirdsmīlestību gādā par saviem kolektīviem: teātri, deju kolektīvu, pūtēju orķestri, diviem ansambļiem un bērnu kolektīviem. Aijas dzīve ir kultūras nams, vietējie cilvēki un patiesa mīlestība pret to, ko viņa dara. Ikviens cilvēks, kurš ieiet Pociema kultūras namā sajūt siltumu, jūtas tā, kā atnācis ciemos pie ģimenes, gaidīts un mīlēts…. Aijai tas nav darbs, bet dzīve, stundas un laiks netiek skaitīts, viņa vienmēr ir savā namā un par kādu domā un rūpējas. Paldies Aijai par Katvaru ļaudīm veltīto dzīvi, rūpēm un mīlestību.

Atzinības rakstus saņems:

Alise Brauna (pedagoģe),

Ruta Timma (pedagoģe),

Irīna Bērziņa-Tjurikova,

Aigars Atslēga,

Liāna Krastiņa.

Pateicības rakstus saņems:

Edīte Melne (pensionāre),

Ina Kiseļova (lietvede),

Jānis Romancāns,

Valda Irmeja (Bārdu dzimtas memoriālā muzeja “Rumbiņi” bijusī vadītāja),

Z/S “Zemzari”- Ilvars Paļums (ugunsdzēsējs),

Anita Ozola (Pociema kult. nama tradīciju kopas “Draiskās vīgriezes” un bērnu ansambļa “Sprigulīši” vadītāja),

Z/S “Vaiņagi” – Egils Feierbergs (NMPD šoferis),

Voldemārs Čakste (seniors).


Limbažu novada pašvaldības balvu “GADA CILVĒKS” Staicelē saņems Staiceles lībiešu muzeja “Pivalind” direktore Indra Jaunzeme.

Ieteikuma vēstulē rakstīts – par izcili nozīmīgu ieguldījumu Staiceles lībiešu muzeja “Pivalind” un novadpētniecības muzeja attīstībā. Par profesionālu radošumu rīkotajās pirmskolas un vispārizglītojošo skolu muzejpedagoģiskajās programmās, aicinām piešķirt balvu “GADA CILVĒKS” Indrai Jaunzemei. Ar lielu atbildības sajūtu Indra veicina lokālās novadpētniecības vērtību saglabāšanu, aktīvi sadarbojas ar visām Staiceles iestādēm. Indra aktīvi darbojas Staiceles amatierteātrī “Fabrika”. Viņas ieguldījums ir nodrošinājis ne tikai pozitīvu muzeja tēlu vietējā sabiedrībā, bet arī veicinājis tā atpazīstamību Limbažu novadā un Latvijā.


Limbažu novada pašvaldības balvu “GADA CILVĒKS” Ainažos saņems kultūras nama pasākumu organizatore Solveiga Muciņa.

Solveiga Ainažu kultūras namā nostrādājusi 52 gadus. Šogad viņa devusies pelnītā atpūtā. Pateicībā par garo un pašaizliedzīgo darba mūžu mūsu pilsētas kultūras namā, sakām paldies par ieguldīto darbu, organizējot neskaitāmus kultūras pasākumus, skolojot deju kolektīvus un nenogurstoši darbojoties kultūras laukā, lai popularizētu tā nozīmīgumu ikvienas personas dzīvē. Paldies , Tev, Solveiga!

Atzinības rakstu saņems:

Iveta Vītiņa (sētniece),

Ivars Brauns (kuģa kapteinis)


Salacgrīvā Limbažu novada pašvaldības balvu “GADA CILVĒKS” saņems Salacgrīvas ostas pārvaldnieks Ivo Īstenais.

Ieteikuma vēstule ir īsa, bet atklāj Ivo nesavtīgo vēlmi palīdzēt un spēju radoši strādāt. Par ilggadēju ieguldījumu Salacgrīvas ostas attīstībā un nenogurdināmu palīdzību un atbalstu Ukrainas tautai un tās aizstāvjiem cīņā pret okupantiem, iesakām piešķirt Ivo Īstenajam “Gada cilvēka” apbalvojumu.

Salacgrīvā Limbažu novada pašvaldības balvu “GADA CILVĒKS” saņems Gints Šīmanis - aktīvs Latvijas un vietējās kopienas cilvēks, filologs, žurnālists un vēsturnieks.

Gints Šīmanis par savu dzimšanas vietu norāda Kuivižus, seno latviešu zvejniekciematu, kas atrodas starp mazajām ostām Salacgrīvu un Ainažiem. Dzimtas tradīcijas modinājušas Gintā noturīgu interesi par jūrniecības vēstures tēmām. Plašs ir grāmatu klāsts, kurās Gints minēts kā sastādītājs, autors un producents, kopskaitā tās ir 26. Gints ir arī scenāriju autors septiņpadsmit filmām. Viņš ir Salacgrīvas puses, īpaši Kuivižu, aktīvs darbonis, kopā ar savu radinieku un kaimiņu Dzintri Kolātu organizē ikgadējo festivālu Reņģēdāju festivāls. Gints sadzīvē Kuivižos ir savas mammas balsts un domu biedrs. Iedvesmu savām grāmatām un pasākumiem viņš gūst staigājot pa savām Randu pļavām Kuivižos. Paldies, Tev, Gint, par zvejnieku aroda un Kuivižu godā celšanu.

Atzinības rakstu saņems:

Andris Skuja (komerczvejnieks, I.K “Kuivižkrasts”

Māris Bergšteins (airēšanas treneris, tautas sporta speciālists)

Picu restorāns “AB INITIO”

Tatjana Kondratjuka (Salacgrīvas vidusskolas saimniecības pārzine)

Āris Ladusāns (Salacgrīvas apvienības pārvaldes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis)

Gunta Margrieta Zālīte (brīvprātīgā darbā ar ukraiņu bēgļiem, apkopēja Korģenes sabiedriskajā centrā).


Alojā

Atzinības rakstu saņems Agra Jankovska (Alojas kultūras nama jauktā kora “ALE”vadītāja).


Pāles pagastā

Atzinības rakstu saņems:

Lolita Ozoliņa (Vidzemes lībiešu pēctece, LU Lībiešu institūta pētniece, vieslektore un katedras vadītāja Latvijas Kultūras akadēmijā, Vidzemes lībiskās kultūrtelpas vadītāja.

Pateicības rakstu saņems: Olita Bārbale (skolotāja).


Viļķenes pagastā

Atzinības rakstu saņems:

Sanita Vīksne (Aļaskas malamutu audzētavas SVII Daragars saimniece),

Zane Jansone Langina,

Raitis Ķezbers (Viļķenes pag., Blomes, “Dzintari” saimnieks),

Elīza Legzdiņa ( koncertmeistare).

Pateicības rakstus saņems:

Inga Plaude (Vidzemes Ķepas dzīvnieku aizsardzības biedrība),

SIA “KEM Medical” (ģimenes ārstu prakse),

SIA “GElaus3” (Veikals),

Māra Šņore (Ķirbižu vides izglītības centra “Meža muzejs” vadītāja),

Māris Baumanis (SIA “Rīgas meži” Katrīnas mežniecība-mežzinis),

Dace Tauriņa (Brīvzemnieku pagasta pakalpojuma centra vadītāja),

Aleksis Freibergs (sporta entuziasts Viļķenes pag.),

Mārtiņš Liniņš (sportists, sporta entuziasts, Viļķenes volejbola komandas kapteinis).


Vidrižu pagastā

Atzinības rakstu saņems:

Alfrēds Andruss (pensionārs/brāļu Andrusu etnogrāfiskā krājuma glabātājs),

Moto-AZ (Motorsports-Enduro),

Aija Andersone (Medicīnas feldšere Bīriņos).

Pateicības rakstu saņems:

Ilona Pērse (skolotāja),

Jānis Treijs (mežizstrāde),

Igates pils (Atpūtas vieta visai ģimenei),

Aivars Trezuns (pensionārs, bijušais skolnieka autobusa šoferis Vidrižu pagastā),

Miks Rauziņš (remontstrādnieks Vidrižu pagastā),

Kaspars Auza (kalējs),

Helvijs Naglis (Vidrižu pagasta iedzīvotājs),

Komelu ģimene,

Linda Romančuka (pārdevēja),

Anda Ķeruka (pedagoģe),

Agris Steps (pedagogs),

Gundega Vasiļjeva (pedagoģe, ansambļa “Savam priekam” vadītāja).


Limbažu pagastā

Atzinības rakstu saņems:

Anita Valaine (skolotāja),

Ilona Sidorova (PII skolotāja palīgs),

Dace Robule (Limbažu pagasta vīru ansambļa “Dziļezers” vadītāja,

Uģis Šterns.

Pateicības rakstu saņems:

Mārīte Liepiņa (skolēnu autobusa pavadone),

Rasa Vavilova (sporta spēļu organizētāja un tiesnese),

Sandra Kļaviņa (Jaunlādes muižas saimniece).


Umurgas pagastā

Atzinības rakstu saņems:

Irita Pūpola (pedagoģe),

Ilva Zvirgzdiņa (pedagoģe)

Pateicības rakstu saņems Sintija Ševčenkova (dežurante, tehniskais darbinieks).


Skultes pagastā

Atzinības rakstu saņems:

Ilona Lūdiņa (Skultes PII “Aģupīte” pedagoģe),

Izolde Kokina (Jauktā kora “Skulte” dalībniece),

Ineta un Gunārs Medņi (VPDK “Lecam pa vecam” dalībnieki),

Rita Lavendele ( Skultes bibliotēkas vadītāja).


Braslavas pagastā

Atzinības rakstu saņems:

Ruta un Boriss Onofrijčuki,

Ramona Jirgena.

Pateicības rakstu saņems:

Valdis Prikulis Z/S “Rozītes”,

Dzintra Manika.

Paļina Vereša (pavāra palīgs),

Anita Ķirse (PII skolotāja),

Santa Lemberga (PII skolotāja), .

Kristīne Lielmane (PII “Auseklītis” vadītāja).


Brīvzemnieku pagastā

Atzinības rakstu saņems: Sandra Ingūna Nāzare (VPDK “Ozoli” vadītāja).

Paldies par darbu ko darāt, lai gaiši, mīlestības un sirsnības pilni šie svētki!