pp pam

Pašvaldības policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu tiesību un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot pa tālruni: 22017882 (Pašvaldības policija) vai 110 (Valsts policijas palīdzības tālrunis, ja Jums ir nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība).

Mums IR svarīga Jūsu drošība!