karogs

Ir aktīvs Limbažu novada pašvaldības ziedojuma konts, kas paredzēts Ukrainas kara bēgļu atbalstam.

Ziedojumus paredzēts novirzīt tieši Limbažu novadā izmitināto ukraiņu tūlītējās palīdzības sniegšanai, kas visbiežāk nepieciešams, kamēr tiek kārtota dokumentācija, kā arī medikamentu iegādei.

Uzsveram, ka atbalsta sniegšana būs nepieciešama ilgtermiņā – tas būs maratons, ne sprints.

Pateicamies visiem, kas līdz šim ir iesaistījušies jebkādā palīdzības sniegšanā.

Ziedojuma konta rekvizīti:

Limbažu novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90009114631

AS SEB BANKA

LV57UNLA0050015175475

kods: UNLALV22

Maksājuma mērķī norādīt: Atbalsts ukraiņiem