Projekti, fondu aktualitātes
Ir sākušās mācības ESF pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” piektajā kārtā

Limbažu novada iedzīvotājiem iespējas piedalīties ESF projektā galvenokārt piedāvāja SIA BUTS. Bija plānots, ka 5. kārtā mācības norisināsies klātienē, bet, ņemot vērā Covid-19 ierobežošanas noteikumus, izglītotāji gatavi strādāt elastīgi un miksēt mācību formas un metodes. Līdz ar to arī grupas tiek veidotas, sadarbojoties ar Cēsu, Valmieras un Rīgas kolēģiem.

Tā kā Limbažos dažām programmām nebija liels pieprasījums, daļa no interesentiem tika novirzīti uz Valmieras filiāli (“Mazā biznesa organizēšana”, “No idejas līdz uzņēmumam”). Cēsu un Limbažu kursantu grupas, kuras var mācīties, izmantojot Zoom platformu, tika apvienotas – tās ir: “Dokumentu un arhīva pārvaldība”, “Digitālais mārketings”, “Projektu vadība”, “Tūrisma produktu izstrāde”. Tie, kuri interesējās par “Google AdWords”, tika pievienoti Rīgas filiāles grupai. Savukārt Grāmatveža kvalifikācijas neklātienes programmā Cēsīs mācības attālināti tika uzsākas 16.decembrī.

Limbažos uz vietas daļēji attālināti 19 interesenti apgūs tālākizglītības programmu “Namu pārzinis”; mācības sāksies nākamgad. Šuvēju prasmes apgūt 9. decembrī uzsāka 18 dalībnieki. Līdz martam attālināti notiks nodarbības par teorijas jautājumiem. Pavasarī kursanti tiks sadalīti divās grupās, lai apgūtu programmas praktisko daļu. Limbažu Valsts ģimnāzijā viņiem nodarbības vadīs Lienīte Bērziņa un Ineta Rudzīte. Eksāmens paredzēts oktobra beigās.

SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” piedāvāja tālākizglītības programmas metālapstrādē. Teorētiskās nodarbības tika uzsākas platformā Zoom 8. decembrī. Praktiskās nodarbības plānotas februārī, bet prakse – no marta vidus. Ja prakses vieta nebūs Limbažos, tad atbilstoši projekta nosacījumiem tiks atmaksāti ceļa izdevumi.


Limbažu novada pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatore
Vaira Ābele