Projekti Projektu jaunumi Vide
zivs

Pēc biedrības “Makšķernieku klubs “SALACKRASTI”” ierosinājuma Limbažu novada pašvaldība startēja Zivju fonda projektu konkursā ar pieteikumu ”Videonovērošanas sistēmas papildināšana Salacas upes zivju resursu aizsardzībai” . Salacā video novērošanas sistēma darbojas jau vairākus gadus un uzstādītās kameras krastos ļauj kontrolēt upē notiekošo diennakts gaišajā un arī tumšajā laikā. Tās palīdz organizēt un nodrošināt zivju resursu aizsardzības pasākumus, kā arī veicina malu zvejniecības samazināšanu.

Projektā startēts, lai iegūtu atbalstu vēl sešu videonovērošanas kameru uzstādīšanai gar Salacu posmā no Salacgrīvas līdz Staicelei. Fonds ir atbalstījis šo ieceri. Novada pašvaldība par videosistēmu piegādi un uzstādīšanu noslēgusi līgumu ar SIA “Videoprojekts Baltija” par summu 14181,20 EUR ar PVN un patreiz darbi rit pilnā sparā. Divas no kamerām tiks uzstādītas pie Staiceles aizsprosta – dambja, kuru iecienījuši malu zvejnieki. Divas kameras tiks izvietotas Ainažu pagasta teritorijā, viena Salacgrīvas pagastā un viena pie Salacgrīvas ostas.