Projekti Projektu jaunumi
laiv

Limbažu novada pašvaldība īstenojusi projektu “Zivju resursu aizsardzība Āsteres ezerā”. Āsteres ezers atrodas Limbažu novada Viļķenes pagasta teritorijā. Ezerā mīt tādas zivis kā līdaka, asaris, rauda, plaudis, līnis, karpa, rudulis, ausleja, grundulis, pīkste, vēdzele, zandarts. Āsteres ezera apsaimniekošanu nodrošina biedrība "Āsteres ezers". Biedrība organizē licencēto makšķerēšanu, kā arī regulāri veic ezera uzraudzību.

Āsteres ezera efektīvākai uzraudzībai par Valsts Zivju fonda un biedrības līdzekļiem ir iegādāts inventārs - laiva, laivas motors un binoklis.

Īstenojot projektu, tiks ierobežota malu zvejniecība ezerā, saglabāsies zivju krājumi ezerā, kā rezultātā paaugstināsies makšķernieku un amatierzvejas lomi, pieaugs makšķernieku skaits, palielināsies ieņēmumi no licencēm. Daļa no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas paliek biedrības "Āsteres ezers" rīcībā, tiek izmantota tās pārvaldes nodrošināšanai, zivju mazuļu iegādei zivju resursu papildināšanai, Āsteres ezera krastu sakopšanas darbiem, zivju aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā.

 

Valsts zivju fonda finansējums 2424,25 euro

Biedrības "Āsteres ezers" līdzfinansējums 299,62 euro

Jana Mošura

Attīstības un projektu koordinatore - Limbaži, Rīgas iela 16, 310. kab.
jana.mosura [at] limbazunovads.lv