Izglītība Jaunatne Svētki
izlaidumi

Jau tradicionāli mācību gada izskaņā visgaidītākie svētki izglītības iestādēs ir iestāžu svinīgie akti – izlaidumi, kad apliecības par vispārējās pamatizglītības apguvi saņem 9. klašu skolēni un atestātu par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi 12. klašu skolēni. Izlaidumi tiek svinēti arī pirmskolas un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Ar Limbažu novadā plānotajiem izlaidumu datumiem, norises vietu un laikiem iespējams iepazīties Izglītības pārvaldes apkopotajā sarakstā “Limbažu novada izglītības iestāžu/ grupu 2023./2024. mācību gada svinīgie akti – izlaidumi”.

Limbažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu / grupu 2023./2024. mācību gada svinīgie akti – izlaidumi.

22.maijā

 • Alojas PII “Auseklītis” struktūrvienība Puikulē. Puikules PII aktu zālē plkst. 16.00

23.maijā

 • Alojas PII “Auseklītis” struktūrvienība Vilzēnos. Vilzēnu tautas namā plkst. 11.00

24.maijā

 • Lādezera pamatskola. Mazās skolas zālē – Agru ielā 4, Lādezerā plkst. 14.00
 • Limbažu 2.PII “Kāpēcītis”. Iestādes pasākumu zālē plkst. 15.00
 • Limbažu 3.PII “Spārīte”. Iestādes zālē plkst. 16.00
 • Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola. Skolas aktu/sporta zālē plkst.16.00
 • Vidrižu pamatskola. Vidrižu bērnudārza zālē plkst. 16.00
 • Limbažu 1.PII “Buratīno”. Limbažu Bērnu un jauniešu centrā plkst. 17.00

28. maijā

 • Limbažu 2. PII “Kāpēcītis”. Iestādes pasākumu zālē plkst. 14.00

29. maijā

 • Salacgrīvas PII “Vilnītis” struktūrvienība Korģenē. Iestādes saietu zālē Korģenē plkst. 10.00
 • Limbažu novada speciālā pamatskola. Iestādes zālē plkst. 11.00
 • Ozolaines PII. Iestādes zālē plkst. 12.00
 • Salacgrīvas PII “Vilnītis” struktūrvienība Svētciemā. Iestādes zālē Svētciemā plkst. 16.00
 • Limbažu 3.PII “Spārīte”. Iestādes zālē plkst. 17.00

30. maijā

 • Skultes PII “Aģupīte”. Skultes kultūras centrā plkst. 10.00
 • Liepupes pamatskola. Pamatskolas zālē plkst. 10.00
 • Staiceles pamatskola. Dienas aprūpes centra zālē plkst. 16.00
 • Limbažu 3.PII “Spārīte”. Iestādes zālē plkst. 17.00

31. maijā

 • Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola. Viļķenes PII ēkā plkst. 13.00
 • Salacgrīvas PII “Vilnītis”. PII aktu zālē plkst. 13.00 un 15.00

1. maijā

 • Pāles pamatskola. Iestādes zālē plkst. 14.00
 • Umurgas pamatskola. Pirmsskolas zālē, U. Sproģa iela 7, Umurgā plkst. 14.00

7. jūnijā

 • Limbažu novada speciālajā pamatskola. Iestādes zālē plkst. 14.00
 • Umurgas pamatskola. Skolas zālē plkst. 16.00

8. jūnijā

 • Limbažu Valsts ģimnāzija. 9.A klasei – LVĢ pagalms Rīgas ielas pusē, lietus gadījumā B korpusa zālē plkst. 12.00
 • Limbažu Valsts ģimnāzija. 9.B klasei – LVĢ pagalms Rīgas ielas pusē, lietus gadījumā B korpusa zālē plkst. 14.00
 • Limbažu Valsts ģimnāzija. 9.C klasei – LVĢ pagalms Rīgas ielas pusē, lietus gadījumā B korpusa zālē plkst. 16.00

14. jūnijā

 • Salacgrīvas vidusskola. Salacgrīvas kultūras centrā plkst. 15.00
 • Pāles pamatskola. Iestādes ēkā plkst. 17.00

15. jūnijā

 • Lādezera pamatskola. Lielajā skolā – Skolas ielā 1, Lādezerā 13.00
 • Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola. Viļķenes kultūras namā plkst. 15.00
 • Liepupes pamatskola. Iestādes ēkā plkst. 15.00
 • Staiceles pamatskola. Staiceles kultūras namā plkst. 16.00

22. jūnijā

 • Limbažu vidusskola. 9.B klasei – Limbažu vidusskolas aktu zālē plkst. 12.00
 • Limbažu vidusskola. 9.A klasei – Limbažu vidusskolas aktu zālē plkst. 15.00

28. jūnijā

 • Vidrižu pamatskola. Skolas pagalmā, lietus gadījumā skolas zālē plkst. 16.00

5. jūlijā

 • Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola. Ainažu kultūras namā plkst. 16.00

6. jūlijā

 • Alojas Ausekļa vidusskola. Skolas sporta hallē plkst. 17.00

15. jūnijā

 • Salacgrīvas vidusskola. Salacgrīvas kultūras centrs plkst. 16.00

22. jūnijs

 • Limbažu Valsts ģimnāzija. 12.B klasei – LVĢ pagalms Rīgas ielas pusē, lietus gadījumā B korpusa zālē plkst. 12.00
 • Limbažu Valsts ģimnāzija. 12.A,C klasēm – LVĢ pagalms Rīgas ielas pusē, lietus gadījumā B korpusa zālē plkst. 14.00
 • Limbažu viduskkola. 12.A,B klasēm – skolas aktu zālē plkst. 17.00

5. jūlijā

 • Alojas Ausekļa vidusskola. Iestādes sporta hallē plkst. 18.00

26. maijā

 • Salacgrīvas Mūzikas skola. Iestādes zālē plkst. 14.00

28. maijā

 • Salacgrīvas Mākslas skola. Salacgrīvas Muzejā, Sila ielā 2 plkst. 17.00

30. maijā

 • Alojas Mūzikas un mākslas skola. Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā SALA plkst. 16.00

1. jūnijā

 • Jāņa Zirņa Staiceles Mūzikas un mākslas skola. Iestādes Kamīna zālē plkst. 15.00

4. jūnijā

 • Limbažu Mūzikas un mākslas skola. Limbažu kultūras namā plkst. 17.00

12. jūnijā

 • Limbažu novada Sporta skola. Burtnieku kvartālā, (lietus gadījumā vieta tiks precizēta) plkst. 13.00