Projekti, fondu aktualitātes

12.martā sākās II posms projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām 403 izglītības programmas šādās nozarēs:

 • ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms (75 programmas),
 • elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT (71 programmas),
 • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības (71 programmas),
 • transports un loģistika (51 programmas),
 • kokrūpniecība (43 programmas),
 • enerģētika (34 programmas),
 • būvniecība (24 programmas),
 • tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana (17 programmas),
 • drukas un mediju tehnoloģijas (6 programmas),
 • ķīmiskā rūpniecība (4 programmas),
 • kultūra (4 programmas),
 • pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība (3 programmas).
Mācību izmaksu lielāko daļu sedz ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Neformālajās izglītības programmās iedzīvotāja maksājuma apmērs nepārsniedz 36 eiro, savukārt citās programmās tas var būt arī vairāki simti eiro.
Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas. Viņiem pieejams arī atbalsts reģionālajai mobilitātei - transporta izmaksu kompensācija, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju.
Ja nepieciešamās prasmes jau ir iegūtas darba vidē vai citur, projekta laikā var izvēlēties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanu, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas strādājošajiem vecumā no 25 gadiem kompensē projekts. Maksa atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumiem Nr. 791 “Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”.
Šis pakalpojums ir pieejams visās Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) apkopotajā sarakstā norādītajās profesionālajās kvalifikācijās kopš 2017. gada 1. decembra jebkurā laikā bez noteikta pieteikšanās termiņa.

Limbažos
PIKC RVT Limbažu struktūrvienība piedāvā iespēju kārtot ĀRPUSFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENUS.
Pretendentiem bez iepriekšējas izglītības ierobežojuma, 3.profesionālā kvalifikācijas līmenī:
 • Apdares darbu tehniķis
 • Automehāniķis
 • Būvizstrādājumu galdnieks
Iesniegumu iesniegšana PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā līdz 06.04. 2018. Limbažos, Zeļļu ielā 9 katru no plkst. 9-00 līdz 15-00.

Limbažos

mācību centrs BUTS Rīgas ielā 30 (Limbažu novada ģimnāzijā) divreiz nedēļā vakaros piedāvā:
 • 40 stundu programmu interesentiem bez priekšzināšanām Datu analīze un pārskatu sagatavošana;
 • 16 stundu programmu Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi (praktiskās nodarbības –Cēsīs);
 • 24 stundu programmu Metāla apstrāde ar portatīviem instrumentiem (praktiskās nodarbības –Cēsīs).
Savukārt SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Parka ielā 38 (Limbažu 3.vidusskolā) divreiz nedēļā vakaros piedāvā apgūt programmas:
 • Agile un Scrum projektu vadība (42 stundas)
 • Google Adwords kampaņu organizēšana (36 stundas)
 • Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome3D, sketchUP,CorelDraw) pamati (42 stundas).
Plašs programmu piedāvājums ir Valmieras tehnikumā, Priekuļos, Cēsīs, Rīgā un citviet. Visu projekta otrajā kārtā piedāvāto mācību un izglītības iestāžu saraksts, kā arī pieteikšanās kārtība, dokumenti un cita praktiska informācija pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Pieteikšanās apmācībai turpināsies līdz 16.aprīlim (ieskaitot). Konsultēties par neskaidriem jautājumiem var Limbažu 3. vidusskolā, iepriekš piezvanot pa mob.t.29181788.

Vaira Ābele
Limbažu novada pieaugušo izglītības koordinatore