Aloja Svētki

Alojas apvienības pārvalde aicina piedalīties akcijā Alojā un pagastā “IZROTĀ SAVU NAMU”.

Konkursa NOLIKUMS

Lai veidotu svētku noskaņu Alojā un Alojas pagastā, Alojas apvienības pārvalde aicina piedalīties akcijā ar devīzi „Izrotā savu namu” 

1. Akcijas mērķis:

1.1. veicināt Ziemassvētku laika noskaņas radīšanu, akcentējot radošas un oriģinālas izpausmes;

1.2. rosināt iedzīvotājus aktīvai līdzdalībai pilsētas un pagasta svētku noformējuma veidošanā.

2. Akcijas uzdevums

Veidot Ziemassvētku gaismu un citus rotājumus logiem, skatlogiem, ēku fasādēm un teritorijām, kas apskatāmi publiski.

3. Akcijas dalībnieki

3.1. Konkursā var piedalīties Alojas pilsētas un pagasta iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes.

3.2. Konkursa darbi tiks vērtēti 3 nominācijās:

3.2.1. privātmājas;

3.2.2. uzņēmumi un iestādes;

3.2.3. daudzdzīvokļu ēkas.

4. Kritēriji:

4.1. noformējuma atbilstība Ziemassvētku tematikai un noskaņai;

4.2. pašdarinātu rotājumu iekļaušana noformējuma veidošanā;

4.3. noformējuma idejas oriģinalitāte un krāsu kompozīcija;

4.4. noformējuma saderība ar ēkas arhitektūru un apkārtējo vidi.

5. Vērtēšana

Noformējumus vērtēs komisija 3 cilvēku sastāvā.

6. Akcijas norises kārtība

6.1. Pieteikumus akcijai, minot vārdu, uzvārdu un nama adresi, lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 13.decembrim, sūtot SMS: 28633673 vai e-pastā: aloja@limbazunovads.lv

6.2. Noformējumu vērtēšana notiek 2023. gada 14.un 15. decembrī.

6.3. Katrā nominācijā apbalvo 1., 2. un 3.vietas ieguvējus. Uzvarētājiem tiks dāvināts pateicības raksts un balva.

6.4. Vērtētāji var piešķirt veicināšanas balvas.

6.5. Balvas tiks pasniegtas 2023. gada 17.decembrī plkst.17.00 pilsētas galvenās egles iedegšanas pasākumā pie pārvaldes ēkas.

6.6. Rezultāti tiks publicēti pašvaldības sociālo tīklu kontos.

 

Alojas apvienības pārvaldes vadītājs Rihards Būda