Konkurss Uzņēmējdarbība

Limbažu novada pašvaldība izsludina konkursu “Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā”. Konkursa mērķis ir veicināt jaunu komersantu veidošanos Limbažu novadā. 2024.gadā konkursam plānotais kopējais finansējums ir 10 000 EUR, vienam konkursa uzvarētājam pašvaldības piešķirtā atbalsta summa nepārsniedz 5000,00 EUR.

Konkursa pieteikumu var iesniegt:

  • Fiziska persona, kura apņemas nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu un uzsākt komercdarbību Limbažu novadā, ja tiks pieņemts lēmums par Pašvaldības finansējuma piešķiršanu;
  • Uzņēmums, kurš ir reģistrēts ne ilgāk kā 1 gadu no projekta iesniegšanas brīža un tajā nav notikusi saimnieciskā darbība;
  • Persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmuma dienestā, kā saimnieciskās darbības veicējs.

Konkursa pieteikumu iesniegšana notiek no 2024. gada 30.maija līdz 31.jūlijam. Lai piedalītos konkursā ir nepieciešams sagatavot konkursu pieteikumu atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un iesniedzot to:

  • cauršūtu (caurauklotu) konkursa pieteikums ievietojams aizlīmētā aploksnē ar norādi “Pieteikums konkursam „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā” un personīgi iesniedzams Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Rīgas ielā 16, Limbažos) vai Salacgrīvas apvienības pārvaldē (Smilšu ielā 9, Salacgrīvā) vai Alojas apvienības pārvaldē (Jūras ielā 13, Alojā) iesūtot papildus Konkursa pieteikumu elektroniskā formā uz e-pasta adresi: pasts@limbazunovads.lv. Uz aploksnes jānorāda informācija par iesniedzēju un kontaktadrese;
  • nosūtot pa pastu Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, ar norādi „Pieteikums konkursam „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā”, iesūtot papildus Konkursa pieteikumu elektroniskā formā elektronisko versiju uz e-pasta adresi: pasts@limbazunovads.lv;
  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz pasts@limbazunovads.lv ar norādi „Pieteikums konkursam „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā”.

Konkursa pieteikumu sagatavošanas laikā tiks organizēts informatīvais seminārs par konkursa nosacījumiem, kurs norisināsies 13.jūnijā plkst. 15.00, Webex platformā. Zemāk pieslēgšanās informācija.

Papildus informāciju un konsultācijas var saņemt, sazinoties ar Limbažu novada Attīstības un projektu nodaļas uzņēmējdarbības attīstības speciālisti Sabīni Stūri, +371 25749131, sabine.sture@limbazunovads.lv

 

Pieslēgšanās informācija Informatīvajam semināram.:

Saite: https://limbazi.webex.com/limbazi/j.php?MTID=m7edb80384ccbca033366ec4a295b7370

Numurs: 2781 320 9918

Parole: Djjpxtsp653