Konkurss Projekti Izglītība
konk2

 

Kopš 16. janvāra ir izsludināts metu konkurss Skultes pirmsskolas izglītības iestādes “Aģupīte” paplašināšanai, Skultes pagastā, Limbažu novadā.

Konkursa dalībnieki savas sagatavotās teritorijas labiekārtojuma ieceres (skices, zīmējumi, datorgrafikas, u.tml.) un ainaviskās vides labiekārtojuma priekšlikuma materiālus ir aicināti iesniegt līdz 14. aprīlim plkst. 14.00.

Ar nolikumu var iepazīties un to lejupielādēt Elektroniskās iepirkumu sistēmas lapā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94729

Iepirkuma identifikācijas nr. LNP 2023/1/MK

Meta piedāvājumu jāiesniedz vienā eksemplārā žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram Limbažu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 16, Limbaži, LV-4001, līdz 2023. gada 14. aprīlim plkst. 14.00, darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 15.00, iepriekš piesakot savu ierašanos pa tālruni: +371 26398814. Metu piedāvājumi, kas nav iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai nodrošinātu konkursa dalībnieka anonimitāti līdz devīžu atšifrēšanas brīdim, vai iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks reģistrēti vai neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējiem.

Kopējais godalgu fonds – 8 000,00 EUR:

  • pirmās vietas ieguvējs iegūst tiesības tikt aicinātam uz Sarunu procedūru, kā rezultātā plānots slēgt iepirkuma līgumu;
  • otrās vietas ieguvēja godalga – 5000,00 EUR
  • trešās vietas ieguvēja godalga – 3000,00 EUR

Jautājumu gadījumā aicinām rakstiskā veidā sazināties ar Janu Lāci, e-pasts: jana.lace@limbazunovads.lv. Jautājumus par metu konkursa nolikumu var uzdot līdz 2023. gada 6. aprīlim.