Vide Projekti Projektu jaunumi
vide1

Ar Zivju fonda atbalstu īstenots projekts “Ozolmuižas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”. Projekta kopējās izmaksas 1704,70 eiro, no tiem Zivju fonda finansējums ir 1517,19 eiro, Limbažu novada pašvaldības finansējums - 187,51 eiro.

Lielais Ozolmuižas ezers atrodas Limbažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, Brīvzemnieku pagastā. Ezera ūdens virsmas platība ir 20,5 ha (V/U "Meliorprojekts" 1999. gada dati), maksimālais dziļums – 1,8 m, vidējais – 1,2 m (Valsts meliorācijas projektēšanas institūta 1975. gada dati).

Īstenojot projektu, no 09.06.2022. līdz 10.06.2022. Lielajā Ozolmuižas ezerā tika veikta kontrolzveja, izmantojot tīklus ar linuma acu izmēru 8, 13, 14, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 un 70 mm, zivju mazuļu vadu (linuma acu izmērs āmī – 5 mm) un vēžu murdus. Kontrolzvejā tika konstatētas septiņas zivju sugas: līdaka Esox lucius, rauda Rutilus rutilus, līnis Tinca tinca, karūsa Carassius carassius, sudrabkarūsa Carassius gibelio, ausleja Leucaspius delineatus un asaris Perca fluviatilis. Ar vēžu murdiem vēži netika noķerti.

Izstrādājot Lielā Ozolmuižas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, ir iegūts pamats pārdomātai, uz Lielā Ozolmuižas ezera ekosistēmas uzlabošanu un ezeram pieguļošo teritoriju sociālekonomisko attīstību vērstai lēmumu pieņemšanai un Lielā Ozolmuižas ezera un tam pieguļošo teritoriju ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Ezerā tiks organizēta licencētā makšķerēšana, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" prasības, noteiktā kārtībā izstrādājot licencētās makšķerēšanas nolikumu.

Zivju krājumu un zivju barības bāzes novērtējumu Lielā Ozolmuižas ezerā veica pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta Iekšējo ūdeņu un zivju resursu atražošanas nodaļas darbinieki.

 

Līgas Liepiņas foto

Jana Mošura

Attīstības un projektu koordinatore - Limbaži, Rīgas iela 16, 310. kab.
jana.mosura [at] limbazunovads.lv