Uzņēmējdarbība
uzn kons

24. janvārī notika Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sanāksme. Tajā piedalījās ne tikai uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi, bet arī Limbažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, Kultūras pārvaldes vadītāja Evija Keisele un novada uzņēmējdarbības konsultanti.

Domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs pastāstīja par Limbažu novada domes komiteju sēžu un domes sēdes darba kārtības jautājumiem, un aktualitātēm pašvaldībā. Priekšsēdētājs informēja, ka ir stājies spēkā jauns Pašvaldību likums, kas ievieš vairākas izmaiņas, proti, būs jāizstrādā jauns pašvaldības nolikums, kā arī saistošie noteikumi nonāks publiskajās apspriedēs.

Kultūras pārvaldes vadītāja Evija Keisele pastāstīja par Limbažu pilsētas 800 gades svētkiem un aicināja uzņēmējus padomāt, kā viņi varētu iesaistīties šo svētku tapšanā. Kultūras pārvaldes vadītāja iezīmēja plānotās norises gada garumā, tai skaitā kultūras norises un citas aktivitātes, kā arī aicināja aizpildīt aptaujas anketu par kultūras resursu patēriņu. Anketas rezultāti ir nepieciešami, lai izstrādātu Limbažu novada kultūras stratēģiju.

Pašvaldības aģentūras “LAUTA” uzņēmējdarbības konsultante Elīna Lilenblate informēja par paveikto 2022. gada konkursā “Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā”, kā arī aicināja uzņēmēju padomi sniegt priekšlikumus par konkursa “Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2023. gadā” nolikuma izmaiņām.

Limbažu novada Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra “SALA” vadītāja Inese Mētriņa iepazīstināja ar plānoto sarunu ciklu “Spēka sarunas”, kuras norisināsies reizi mēnesī Salacgrīvas uzņēmējdarbības atbalsta centrā BĀKA un Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrs SALA. Sarunās piedalīsies interesantas personības, uzņēmēji, pašvaldības, atbalsta institūciju, biedrību un iestāžu pārstāvji, kuri dalīsies pieredzes stāstos. Sarunu laikā plānotas diskusiju un personības izaugsmes darbnīcas.

Sēdes noslēgumā Uzņēmēju konsultatīvās padomes vadītāja Anna Poindere pastāstīja par 2023. gada mērķiem un izteica priekšlikumu padomes sēdes organizēt kādā uzņēmumā, jo tas noteikti veicinātu savstarpējo komunikāciju un pieredzes apmaiņu.