Jaunieši
jauniesu darbs

Katram jaunietim, kurš to vēlas, ir iespējas kļūt par brīvprātīgā darba veicēju, ziedojot vienu dienu vai pāris stundu katru dienu vai nedēļā. Tas ir atkarīgs no Tevis, cik daudz vēlies veltīt sava laika šim darbam.

Izmēģini savus spēkus kādā sevis izvēlētā jomā un gūsti labumu ne vien sev, bet sniedz to arī citiem!

Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā ikviens indivīds var iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un līdz ar to pārveidot un uzlabot gan savu, gan apkārtējo dzīves kvalitāti.

Limbažu novada Izglītības pārvalde ir izstrādājusi kārtību Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanai Limbažu novada administratīvajā teritorijā.

Par brīvprātīgā darba veicēju var kļūt ikviens jaunietis, kas sasniedzis 13 gadu vecumu. Brīvprātīgo darbu veic no mācībām brīvajā laikā, atbilstoši jaunieša vecumam.

Jauniešu brīvprātīgo darbu Limbažu novada pašvaldībā koordinē Limbažu novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists (Madara Skrastiņa, tālr. 26435631, e-pasts: jauniesiem@limbazunovads.lv), sadarbojoties ar brīvprātīgā darba organizētājiem novadā.

Brīvprātīgā darba principi:

  • Brīvprātīgais darbs nav apmaksāts;
  • Brīvprātīgais darbs vienmēr ir brīvas izvēles jautājums;
  • Brīvprātīgais darbs ir likumīgs ceļš, kā pilsoņi var piedalīties un ietekmēt sabiedriskās norises;
  • Brīvprātīgais darbs tiek īstenots tikai bezpeļņas sektorā;
  • Brīvprātīgais darbs neaizvieto algotu darbaspēku, ne arī rada draudus apmaksātajam darbaspēkam.

Jauniešu brīvprātīgais darbs ir vērsts uz prasmju un savas pirmās darba pieredzes iegūšanu. Jaunieši, kas veic brīvprātīgo darbu, pilnvērtīgāk sagatavo sevi pieaugušo dzīvei, skolā iegūtās zināšanas pielietojot praksē. Brīvprātīgais darbs ir arī iespēja testēt savu varēšanu un pārbaudīt savas spējas veikt dažādus darbus. Tāpat tā ir lieliska iespēja īstenot savas iecerētās idejas un sapņus.

Jaunieši, kuri strādā brīvprātīgo darbu, var informāciju par to iekļaut CV kā apliecinājumu savām sociālajām un profesionālajām spējām. Šādi jaunietis var apgūt praktisko darba pieredzi un par to no Limbažu novada Izglītības pārvaldes saņemt apliecinājumu.

Apliecinājumus iedala 3 līmeņos pēc nostrādātā stundu skaita brīvprātīgajā darbā:

Bronzas līmeņa apliecinājums - ne mazāk kā 50 brīvprātīgā darba stundas;

Sudraba līmeņa apliecinājums - ne mazāk kā 100 brīvprātīgā darba stundas;

Zelta līmeņa apliecinājums – ne mazāk kā 150 brīvprātīgā darba stundas.

Apliecinājumu sagatavo brīvprātīgā darba Koordinators un reģistrē to Limbažu novada Izglītības pārvaldes Brīvprātīgā darba apliecinājuma reģistrā.

Apliecinājumu izsniegšanu Limbažu novadā organizē vienu reizi kalendārajā gadā kādā no Limbažu novada organizētajiem pasākumiem, kas ir nozīmīgs vietējai kopienai.

Kā kļūt par brīvprātīgā darba veicēju?

Tev ir divi varianti – darboties organizēti (izmantojot Limbažu novada Izglītības pārvaldes piedāvāto iespēju) vai arī darboties neorganizēti – meklēt iespējas pašam.

Ja izvēlies pirmo variantu, tad:

  • iepazīsties ar nolikumu “Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Limbažu novada”;
  • aizpildi anketu “Pieteikuma anketa brīvprātīgā darba veikšanai” un nosūti uz e-pastu: jauniesiem@limbazunovads.lv;
  • rakstiska vienošanās būs likumīgs pamats sevi dēvēt par brīvprātīgā darba veicēju;
  • skaties informāciju Limbažu novada pašvaldības mājas lapā www.limbazunovads.lv par brīvprātīgo darbu ;
  • piesakies brīvprātīgā darba organizatora uzaicinājumam.

Brīvprātīgā darba organizētāji var būt:

- biedrības un nodibinājumi, tai skaitā arodbiedrības un to apvienības;

- valsts un pašvaldību iestādes;

- politiskās partijas un to apvienības;

- sociālais uzņēmums.

            Brīvprātīgā darba organizētāji aizpilda pieteikumu “Brīvprātīgā darba organizētāja vakances pieteikums” un to nosūta uz e-pastu: jauniesiem@limbazunovads.lv.

jauniesu darbs

Limbažu novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece A.Smalkā-France