Katru gadu Limbažu novada pašvaldība rīko Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu ar mērķi finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina jauniešu iekļaušanos vietējās kopienas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju, finanšu pratību un aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas un sabiedriskajos procesos. Maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam ir 350,00 eiro.

Iesniegt pieteikumu un īstenot projektu var jaunietis vecumā no 18 līdz 25 gadiem vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kurā vismaz viens dalībnieks ir 18 gadus vecs

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa e-pastu jauniesiem@limbazunovads.lv vai pa tel.27828802

Limbažu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums

PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA

PROJEKTA IZMAKSU TĀME

ATSKAITES VEIDLAPA

Sadarbības partnera apliecinājums par dalību jauniešu iniciatīvu projekta īstenošanā

Limbažu novada jauniešu iniciatīvu konkurss (Piekrišana