APTAUJA Limbažu novads
gerb3

Limbažu novads ir Latvijas 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota Latvijas pašvaldība, kurā tika apvienoti Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadi. Laika gaitā izkristalizējās doma, ka ir jāveido jauns Limbažu novada ģerbonis, kurš raksturotu Limbažu novada unikalitāti, vienreizīgumu un savdabību, ar ko esam stipri un atpazīstami, ar ko atšķiramies no citiem novadiem, ar ko lepojamies.

APTAUJA - https://ieej.lv/LimbazuNovadaGerbonis

Limbažu novada pašvaldības domes 2022.gada 22.septembra sēdē deputāti pieņēma lēmumu izstrādāt jaunu Limbažu novada ģerboni. Jauna ģerboņa priekšlikumu izstrādei ir izveidota darba grupa, kas apvieno visu apvienoto novadu pārstāvjus – dažādu jomu speciālistus un tās galvenais uzdevums ir izstrādāt jaunā ģerboņa ideju.

 

SIMBOLU SKAIDROJUMS

Sarkans dzeguļots mūris ar vārtiem - Pārmantojamība, atpazīstamība. Limbažu novada simbols asociējas gan ar Limbažu pilsētas vēsturisko ģerboni, gan arī ar iepriekšējo novada ģerboni.

Stūre - Atbildības, autoritātes un augstākās gudrības simbols.

Enkurs - Vairāku jūras dievību atribūts. Tā kā enkurs vienīgais nodrošina kuģa stabilitāti vētras laikā, tas ir cerību simbols.

KRĀSAS

Sudrabs - Ūdens, tīrības, skaidrības un cerības krāsa.

Sarkanā - Vidzemes vēsturiskā apgabala ģerboņa lauka krāsa. Tēvzemes mīlestība, varonība, dzīvība, veselība.

Melnā - Melnā var paust dzīves pilnību un auglību kā zemes krāsa. Melnais - noslēpums, neizdibinātais.

 

Lai jaunā novada ģerbonis būtu izveidots ne tikai atbilstoši Limbažu novada iedzīvotāju vēlmēm, bet arī heraldikas nosacījumiem un tradīcijām, ģerboņa izstrāde uzticēta māksliniekiem Jurim Ivanovam un Ilzei Lībietei, kuri praktiskajā heraldikā strādā jau no 1988.gada.

Ģerboņa izstrādes procesā tika radīti četri meti, kuros mākslinieki centās atspoguļot jaunajam Limbažu novadam raksturīgāko. Limbažu novads ir stabils, spēcīgs, mērķtiecīgs, pārliecinošs un moderns. Mums ir svarīgas ģimeniskās vērtības un tradīciju saglabāšana. Mēs esam saimnieki savās mājās, savā novadā un paši nosakām virzienu kurp doties.

Piedāvājam izvērtēšanai mākslinieku izstrādātos četrus Limbažu novada ģerboņa metus. Aicinām iedzīvotājus paust savu viedokli un izteikt viedokļus, kurš no izstrādātajiem ģerboņa variantiem ir atbilstošākais Limbažu novadam. Aptaujā varat piedalīties līdz 19.decembrim pašvaldības facebook kontā un mājas lapā www.limbazunovads.lv , papīra formātā aizpildīto anketu varat atstāt klientu apkalpošanas centros.

Novada ģerbonis ir ne tikai simbolisks grafisks attēls, kas apliecina tā nēsātāja piederību novadam, tas ir arī spēcīgs kopīgās identitātes simbols un vērtība, ko nodot nākamajām paaudzēm. Ģerbonis, tā elementi tiek izmantoti novada karogā, apbalvojumos, veidlapās, kā arī novadu reprezentējošos pasākumos un notikumos.

Sabiedriskās attiecības

komunikacija [at] limbazunovads.lv