Atbalsts Projekti
konkurs2

Jūlijā kopā sanāca konkursa „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā” vērtēšanas komisija. Kopumā saņemti 3 pieteikumi, taču 1  pieteikums netika vērtēts, jo nebija iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

27. jūlija domes sēdē deputāti piešķīra Limbažu novada pašvaldības konkursa “Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2023.gadā” finansējumu 4807,87 EUR projektam “G.Baltānovas veterinārais kabinets”.

Vērtēšanas komisijas sastāvā ir: Limbažu novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Ģirts Ieleja, Limbažu novada domes deputāts Dāvis Melnalksnis, AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Siguldas biznesa inkubatora vadītāja Gundega Vanaga-Janberga, SIA „Krogzeme” valdes loceklis Andris Krogzems, Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvā padomes priekšsēdētāja Anna Poindere.

Informējam, ka šobrīd turpinās projektu konkursa otrā iesniegšanas kārta, kura noslēgsies 30.septembrī. Lai uzzinātu atbildes uz saviem jautājumiem, tiks plānota arī informatīvā stunda.

Papildus informāciju par konkursa nosacījumiem varat uzzināt, sazinoties ar uzņēmējdarbības konsultanti Salacgrīvas uzņēmējdarbības atbalsta centrā “BĀKA” Elīnu Lilenblati, tel.nr. +371 29431187, elina.lilenblate@limbazunovads.lv

Aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības aģentūras LAUTA mājaslapā www.lauta.lv un Limbažu novada mājaslapā www.limbazunovads.lv.

Konkursa nolikums:

https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/konkurss-atbalsts-komercdarbibas-uzsaksanai-limbazu-novada

Konkurss